Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ari Hannila , pp. 19. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Ari Hannila
johan.claesson@bth.se, daniel.nilsson@bth.se
Titel / Title: Elgitarrskolan - En webbsida med inslag av interaktivitet
Översatt titel / Translated title: Guitarschool - A website with elements of interactivity
Abstrakt Abstract:

Elgitarrskolan är ett försök att skapa en webbsida med inslag av interaktivitet. Sidan är tänkt att fungera som en lärande miljö där besökaren ska lära sig att spela elgitarr, eller att vidareutveckla ditt spelande. Förutom själva spelandet ska sidan också ge gästen information om elgitarren och kringutrustning, med en del tekniska specifikationer, historik m.m. Elgitarrskolan är ett försök att sprida specifik kunskap genom att integrera flera olika medier till en fungerande enhet. Med hjälp av text, grafik, animationer, ljud, video och interaktiva element har jag försökt att göra informationen så lättillgänglig som möjligt och samtidigt intressant. Det huvudsakliga arbetet har varit att tillverka webbsidan och därför bör denna text endast ses som ett komplement.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Flash, gitarr, gitarrskola, Internet, interaktivitet, lärande, skola, webbsida

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital Expressions
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson, Daniel Nilsson
johan.claesson@bth.se, daniel.nilsson@bth.se
Examinator / Examiner: Johan Claesson, Daniel Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Soundport
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
www.soundport.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_elgitarrskolan.pdf (1075 kB, öppnas i nytt fönster)