Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrik Karlsson; Henrik Andersson , pp. 85. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Ulrik Karlsson, Henrik Andersson
Titel / Title: Kassaflödesanalyser - En undersökning av kassaflödesanalysens användning i förhållande till det tidsperspektiv som styr företagens agerande.
Översatt titel / Translated title: Cash flow statement – An analysis of usage of the cash flow statement report in relation to the time perspective that governs companies´ acts.
Abstrakt Abstract:

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate potential associations between usage of the cash flow statement report and time perspective in which companies’ acts and set goals.

Method: Our approach is quantitative, using empirical data summarized in a statistical procedure. The result is thereafter analysed through the developed analysis model from which conclusion is drawn.

Results: We have in the investigation stated that the usage of the cash flow statement report varies depending on the time perspective in which companies’ acts. The result shows us that if the company has focus on the cash flow statement, a high level of integration, there are not necessary a short time perspective in the company as a result. The result from our investigation displayed that companies with a short time perspective have a low level of integration of the cash flow statement report. Contrary to the companies that act’s in a long time perspective and has a high level of integration. This result interpret that a high usage of the cash flow statement report is an advantage for the company. We consider that this thesis gives the reader a guidance to that a relation is found between the usage of the cash flow statement report and the time perspective in which companies’ acts and set goals.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka eventuella samband som finns mellan användningen av kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande och målsättningar.

Metod: Vår metod är kvantitativ, vi har samlat in empiriska data vilka vi har sammanfatta i statistisk form. Utfallet har vi sedan analyserat genom att använda den analysmodell vi utvecklade, utifrån denna analys har vi sedan dragit våra slutsatser.

Slutsatser: Vi har i undersökningen konstaterat att användandet av kassaflödesanalysen är olika beroende på företagets gällande tidsperspektiv. Resultatet visar att om företagen har fokus på kassaflödesanalysen, en hög integration, leder det nödvändigtvis inte till ett kortsiktigt agerande. Genom vår undersökning fann vi att kortsiktiga företag har en låg integration av kassaflödesanalysen. Tvärtemot de företag som är långsiktiga i sitt agerande som har en högre grad av integration av analysen. Ett resultat som tyder på att det borde vara en fördel att öka integrationen av kassaflödesanalysen i verksamheten. Vi anser att vår uppsats kan ge en vägledning om att ett samband finns mellan användandet av kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Kassaflödesanalys, Likviditet, Flödesanalys, Tidsperspektiv, Långsiktighet, Kortsiktighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson
csv@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karlsson andersson - kandidatuppsats.pdf (619 kB, öppnas i nytt fönster)