Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Birkestedt; Andreas Hansson , pp. 37. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Sara Birkestedt, Andreas Hansson
is97aha@student.bth.se
Titel / Title: Can web-based statistic services be trusted?
Översatt titel / Translated title: Kan man lita på webb-baserade statistiktjänster?
Abstrakt Abstract:

A large number of statistic services exist today, which shows that there is a great interest in knowing more about the visitors on a web site. But how reliable is the result the services are giving? The hypothesis examined in the thesis is: Web-based statistic services do not show an accurate result

The purpose of the thesis is to find out how accurate the web-based statistic services are regarding unique visitors and number of pages viewed. Our hope is that this thesis will bring more knowledge about the different statistic services that exists today and the problems surrounding them. We will also draw attention to the importance of knowing how your statistic software works to be able to interpret the results correctly.

To investigate this, we chose to do practical tests on a selection of web-based statistic services. The services registered the traffic from the same web site during a test period. During the same period a control program registered the same things and stored the result in a database. In addition to the test, we have done an interview with a person working with web statistics.

The investigation showed that there are big differences between the results from the web-based statistic services in the test and that none of them showed an accurate result, neither for the total number of page views nor unique visitors. This led us to the conclusion that web-based statistic services do not show an accurate result, which verifies our hypothesis. Also the interview confirmed that there is a problem with measuring web statistics.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ett stort antal statistiksystem existerar idag för att ta reda på information om besökare på webbplatser. Men hur pålitliga är egentligen dessa tjänster? Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur pålitliga de är när det gäller att visa antal unika besökare och totalt antal sidvisningar. Hypotesen vi har formulerat är: Webb-baserade statistiksystem visar inte ett korrekt resultat.

För att testa detta har vi gjort praktiska tester av fem olika webb-baserade statistiktjänster som användes på samma webbplats under samma period. Informationen som dessa tjänster registrerade lagrade vi i en databas, samtidigt som vi använde ett eget kontrollprogram för att mäta samma uppgifter. Vi har också genomfört en intervju med en person som arbetar med webbstatistik på ett webbföretag.

Undersökningen visar att resultatet mellan de olika tjänsterna skiljer sig mycket, både jämfört med varandra och med kontrollprogrammet. Detta gällde både antal sidvisningar och unika besökare. Detta leder till slutsatsen att systemen inte visar korrekta uppgifter, vilket gör att vi kan verifiera vår hypotes. Även intervjun som utfördes visade på de problem som finns med att mäta besökarstatistik.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: Web statistics, Internet measurements, Web metrics

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Internationell ADB/International IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jenny Lundberg
jlu@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00