Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johannes Briland; Marcus Briland , pp. 59. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Johannes Briland, Marcus Briland
Titel / Title: VD-byte och effektivitet: i en turbulent och en stabil bransch
Översatt titel / Translated title: CEO succession and efficiency: in a turbulent and a stable industry
Abstrakt Abstract:

Allt fler företag byter VD allt oftare. Många av dessa byten kan dessutom ses som ofrivilliga och orsaken till ett byte kan därför antas vara att få till en förändring för att öka företagets effektivitet. Enligt situationsteorin är det avgörande för ett företag ha en överensstämmelse med sin omgivning för att kunna uppnå effektivitet. När omgivningen som ett företag verkar inom snabbt förändras och förutsägbarheten är låg så ökar också behovet av förnyelse och förändring för att företaget för att bibehålla eller öka sin effektivitet. Frågan som denna studie vill försöka besvara är om ett VD-byte kan betyda en förbättring för företagets effektivitet. Där det populationsekologiska synsättet menar att ledningen inte kan påverka företagets utveckling i någon större omfattning. Medan andra perspektiv menar att ledningen och därmed VD:n har en möjlighet att påverka och förändra genom strategiska val. Resultatet från studien visar på att ett VD-byte delvis kan betyda en förbättring av effektiviteten men att det är begränsat till de företag som verkar i en turbulent omgivning. Studien visar också att minskad effektivitet och en turbulent omgivning driver fram fler VD-byten.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: VD, VD-byte, effektivitet, turbulent omgivning, situationsteori, strategiskt val

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 12/02/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: vd-byte och effektivitet.pdf (294 kB, öppnas i nytt fönster)