Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alban Buqinca; Ala Zangana MEE09:10, pp. 43. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2009.

The work

Författare / Author: Alban Buqinca, Ala Zangana
albu04@student.bth.se, alzb04@student.bth.se
Titel / Title: TelMe Mobile
Översatt titel / Translated title: TelMe Mobile
Abstrakt Abstract:

Dagens teknik har bidragit till att mobiltelefonens användningsområden har expanderat avsevärt de senaste åren. Detta har lett till att alltfler mobila tjänster har dykt upp på marknaden.

Uppgiften i detta examensarbete består i att utveckla en version anpassad för mobiltelefoner av den existerande produkten TelMe, som är en webbtjänst för vikarietillsättning inom olika verksamheter. Den mobilanpassade versionen kommer att gå under namnet TelMe Mobile.

Problemställningen var att implementera de väsentliga funktionerna i produkten med avsikt för att göra dessa tillgängliga för mobiltelefoner. För att hitta en lösning till problemställningen har följande frågeställningar formulerats; hur kan webbtjänsten TelMe anpassas till en mobiltelefon, hur kan innehållet presenteras i en mobiltelefon på ett användarvänligt sätt, hur kan dataflödet reduceras samt hur implementeras de tekniska lösningarna för TelMe Mobile?

Eftersom utveckling för mobiltelefoner kräver ett helt annat tankesätt, samlades information om mobila webbapplikationer från officiella organisationer. Begränsningar i mobiltelefoner som t.ex. skärmstorlek, bandbredd och förhållandevis underlägsen hårdvara innebär att webbapplikationen måste vara enkel och inte resurskrävande. Med hänsyn till ovanstående restriktioner måste TelMe designas om och följa denna enkla struktur.

Webbapplikationen måste ha en enkelkolumnig layout på grund av mobiltelefoners relativt mindre skärmstorlekar. På grund av den begränsade bandbredden och minneskapaciteten för mobiltelefoner är det viktigt att datamängden inte är för stor. För att reducera datamängden för varje sida måste antalet rader med information minskas. Användning av bilder för layouten kan bidra till en ökning av datamängden, därför bör mindre eller inga bilder utnyttjas.

Den tekniska lösningen för TelMe Mobile har implementerats som en separat sida för mobiltelefoner medan TelMe är avsedd för datorer. Implementeringen genomfördes med hjälp av XHTML Mobile Profile 1.0 och eFrog Builder. W3C:s riktlinjer för mobil webbutveckling har följts för att säkerställa TelMe Mobiles kompatibilitet med ett brett utbud av mobiltelefoner. Kompatibiliteten kan dock inte garanteras med alla mobiltelefoner på grund av den breda variationen av mobila plattformar.

TelMe Mobile har testats på ett antal olika mobiltelefoner med de vanligast förekommande plattformarna. Webbapplikationen har även testats på Opera Mini, som är en populär tredjepartswebbläsare med bra stöd för den mobila webben. Mobilvänligheten för TelMe Mobile har validerats på http://ready.mobi, vilket kontrollerar webbapplikationen gentemot W3C:s standarder för mobil webbutveckling.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: mobilanpassad, webbapplikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilingenjörprogram i datateknik/Civil engineer in Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 03/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Swartling
mikael.swartling@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Jörgen Nordberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Nicon AB
Anmärkningar / Comments:

albu04@student.bth.se
alzb04@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: telme_mobile.pdf (1054 kB, öppnas i nytt fönster)