Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Janna Nilsson; Sophie Gunnarsson , pp. 36. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Janna Nilsson, Sophie Gunnarsson
janna.nilsson@telia.com, gunnarssonsophie@hotmail.com
Titel / Title: Utvecklingen av röstigenkänningsprogram under en treårsperiod
Översatt titel / Translated title: The developing of voice recognition programs during a period of three years.
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbete är utarbetat på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2002. I utredningen har vi jämfört röstigenkänningsprogram under en treårsperiod, program från 1999 och program från 2002.

1999 års test visade på programvaror med lång träningstid, enkla gränssnitt, stor känslighet för bakgrundsljud och låg användbarhet. Vid arbetsstart förväntade vi oss inte att hitta någon större förändring i användbarheten hos dessa program 2002, då röstigenkänningsprogram inte verkar ha stor användarskara.

Utifrån följande hypotes har vi genomfört arbetet: Vi vill med vår undersökning bevisa att användbarheten inom röstigenkänningsteknologi inte har förbättrats under perioden 1999-2002. Vi har för avsikt att med hjälp av test utförda på program och demoversioner bevisa vår hypotes. I enighet med bifogad testspecifikation har vi utfört testerna.

Många företag har utvecklat sina produkter och gjort dem bättre. Men de vänder sig mot en annan marknad nu, år 2002, det är mot mobiltelefoni och inte mot diktering. Under utredningens gång har vi kommit fram till att vår hypotes stämmer. Det tar fortfarande lång tid att träna röstigenkänningsprogram och det blir många fel.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: röstigenkänningsprogram, röstprograms algoritmer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
bengt.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Janna Nilsson, janna.nilsson@telia.com, +46 709 417581
Sophie Gunnarsson, gunnarssonsophie@hotmail.com, +46 709 769668