Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Andersson, ElinCamping - tält eller stuga?
Arkebäck, MarieIntegrera offentlig konst och planering!
Berg, Nina PistoUrban living rooms in Duncan Village - a project focusing on public space
Bollner, JennyTa tillvara ungdomarnas kunskap i planeringen!
Byheden, ThereseDevelopment of the Big Hole Precinct- in Kimberley South Africa
Bäckman, MikaelSociable Space in a City of Life - the Case of Hanoi
Carlsson, JonasTrafikled eller gata? Urbanitet i halvperifera delar av staden
Ekmark, TinaMiljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringen
Gårdendahl, SebastianÅterupplivning av Ängsgärdet - Stadsförnyelse i centrala Västerås
Hagman, TorSoundscapes of 56.163 N / 15.585 E - en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona
Jacobsson, PerGustavsberg - förnyelse i kulturhistorisk miljö. Ett planförslag för centrala Gustavsberg med fokus på kulturmiljövård.
Lejdebro, MariaDevelopment of the Big Hole Precinct- in Kimberley South Africa
Lundgren, LudvigDen sanerade stadskärnan - från maskin till museum?
Marttila, IdaPublic spaces in Bolivian context. SEMAPA as a case study, Cochabamba, Bolivia
Norlin, SaraStrandskydd i kommunal översiktsplanering - förslag på utveckling av strandskyddslagen samt fallstudie i Nybro kommun
Nyström, SofieStrandskydd i kommunal översiktsplanering - förslag på utveckling av strandskyddslagen samt fallstudie i Nybro kommun
Petersén, JeanetteRydsgård nästa! Tätortsutveckling av Rydsgårds stationssamhälle i Skurups kommun
Pihl, MartinaConnecting town & beach in Bagamoyo
Rundqvist, MariaSociable Space in a City of Life - the Case of Hanoi
Signal, AnnaForm Flöde Funktion Stadsförnyelseprojekt på Lövholmen i Stockholm
Sigsjö, BjörnFörslag till en framtida utveckling i Eksundsområdet i Norrköpings kommun
Sjöblom, FridaIntegrera offentlig konst och planering!
Sjölin, CeciliaSödra Guldheden i ett helhetsperspektiv - Karaktärisering och beaktanden kring förtätning
Stenholm, PerCONNECTING HEARTHS, STREANTHENING PERSONALITY –How to attain a more attractive city core in the Dutch city of Hengelo in Overijssel
Tyrberg, ElinaSydöstra Östersjöregionens utveckling - INTERREG-projekt och dess effekter på Blekinges robusthet
Öberg, Marie-LouiseUrban living rooms in Duncan Village - a project focusing on public space
Show details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen