Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Show details for Magisterprogram i gestaltning och i digitala medierMagisterprogram i gestaltning och i digitala medier
Show details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Show details for Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software EngineeringMagisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Show details for Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Show details for Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)
Show details for Master of Science in Intelligent Software SystemsMaster of Science in Intelligent Software Systems
Show details for Master programme in Mechanical EngineeringMaster programme in Mechanical Engineering
Show details for Masters programme in Mechanical Engineering, 60 pointsMasters programme in Mechanical Engineering, 60 points
Show details for Mathematical Modelling and SimulationMathematical Modelling and Simulation
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Hide details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Almljung, SofiaSambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen
Amani, HomanEffekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter
Andersson, CarolineUpplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv
Andersson, Sarah MalmDen virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm
Bengtsson, LindaDen virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet
Berg, JonnaProjektledares uppfattningar av lärande i projektarbete
Ehrlin, LindaFrån "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse - En diskursanalys om fängelsestraff
Erlich, EmelieUng och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökande
Fagerberg, AnnikaDövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter
Finnborn, MatsAnställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer
Ghazaleh, Azadehupplevelse av lycka i parförhållande
Grahn, HannaArbetsrelaterad stress inom äldrevården - Anställdas upplevelser enligt Theorells krav - kontrollmodell
Gren, EmmaBarns välmående och föräldrars stress
Gunnarsson, Carolinepsykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete
Hellqvist, PatriciaChefers attityd gentemot motivationsarbetet med sina medarbetare
Ilandersson, MyLärares uppfattningar av samspel i undervisningen
Kadrijaj, Venera"Kärlek, stöd och gränser" - En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv.


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen