Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Magisterprogram i gestaltning och i digitala medierMagisterprogram i gestaltning och i digitala medier
Show details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Show details for Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software EngineeringMagisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Show details for Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Show details for Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)
Show details for Master of Science in Intelligent Software SystemsMaster of Science in Intelligent Software Systems
Show details for Master programme in Mechanical EngineeringMaster programme in Mechanical Engineering
Show details for Masters programme in Mechanical Engineering, 60 pointsMasters programme in Mechanical Engineering, 60 points
Show details for Mathematical Modelling and SimulationMathematical Modelling and Simulation
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Show details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Aagesson, IngelaVad är det för vits med humor i vården?
Andersson, AnnaIckeverbal kommunikation - Hur kontakt kan skapas med demensdrabbade genom beröring och genom musik
Andersson, CeciliaAtt drabbas av prostatacancer - Männens upplevelser av sjukdomen
Andersson, JonStöd vid övervikt och fetma
Appelgren, EleniePatienter med bröstcancer och deras uppfattning av vårdpersonalens bemötande
Appelqvist, ÅsaNärståendes behov av stöd - en litteraturstudie om stöd vid bröstcancer -
Asif, NuzhatKommunikationen med den döende patienten
Askevik, MajaSjuksköterskors upplevelser av den vårdande relationens betydelse i mötet med döende patienter
Axén, AnnaAtt som sjuksköterska vårda patienter med ätstörningar
Ax, SusanneFaktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person
Berglund-Johansson, CatrinUpplevelser av nedsatt sväljningsförmåga hos personer med dysfagi till följd av stroke
Bergström, MonicaAtt möta smittbärande patient
Bingström-Karlsson, BoelUpplevelser av nedsatt sväljningsförmåga hos personer med dysfagi till följd av stroke
Bjärvall, RobertDatorjournalen har liten påverkan på patientomvårdnaden
Björkeroth, NiklasEn litteraturstudie om olika positiva utbildningar för diabetespatienter
Björkqvist, AnnikaBetydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta
Blackby, CarinaNärståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet - en litteraturstudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen