Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Hide details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Carlsson, JoacimLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Carlsson, ÅsaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Ericsson, Johane-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Hultberg, JennyArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Klarenius, KarnaArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Liljekvist, PerArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Lindqvist, AnnaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Malesa, DawidElektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Mantzakanis, ToveElektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Nilsson, Patrike-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Stanic, ZenjaKonkurrensen i dagligvaruhandeln. En studie av konkurrens på en lokal marknad vid nyetablering av en lågpriskedja.
Thanche, FredrikLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Öman, LenaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Show details for Informationssystem/ISInformationssystem/IS
Show details for Informationsteknologiutbildning/Information TechnologyInformationsteknologiutbildning/Information Technology
Show details for International Information Systems, 120 poängInternational Information Systems, 120 poäng
Show details for Internationell ADB/International ISInternationell ADB/International IS
Show details for Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer ScienceMagisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Show details for Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme EconomyMagisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Show details for Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical EngineeringMagisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Show details for Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software EngineeringMagisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Show details for Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Show details for Maskiningenjör med datavetenskap/Mechanical engineer with computer scienceMaskiningenjör med datavetenskap/Mechanical engineer with computer science
Show details for Master of Science in Security EngineeringMaster of Science in Security Engineering
Show details for Masters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTSMasters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTS
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen