Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Folkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public HealthFolkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public Health
Show details for Fristående kursFristående kurs
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Hide details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Carlsson, JoacimLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Carlsson, ÅsaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Ericsson, Johane-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Hultberg, JennyArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Klarenius, KarnaArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Liljekvist, PerArbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Lindqvist, AnnaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Malesa, DawidElektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Mantzakanis, ToveElektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Nilsson, Patrike-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Stanic, ZenjaKonkurrensen i dagligvaruhandeln. En studie av konkurrens på en lokal marknad vid nyetablering av en lågpriskedja.
Thanche, FredrikLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Öman, LenaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Show details for Informationssystem/ISInformationssystem/IS
Show details for Informationsteknologiutbildning/Information TechnologyInformationsteknologiutbildning/Information Technology
Show details for International Information Systems, 120 poängInternational Information Systems, 120 poäng
Show details for Internationell ADB/International ISInternationell ADB/International IS
Show details for Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer ScienceMagisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Show details for Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme EconomyMagisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Show details for Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical EngineeringMagisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Show details for Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software EngineeringMagisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Show details for Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Show details for Maskiningenjör med datavetenskap/Mechanical engineer with computer scienceMaskiningenjör med datavetenskap/Mechanical engineer with computer science
Show details for Master of Science in Security EngineeringMaster of Science in Security Engineering


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen