Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Ahnström, AnnaPLANERA FÖR FÖRTÄTNING GENOM PÅBYGGNAD - "Karlsson på taket", saga eller verklighet?
Beijer, PetterMörbylånga sockerbruksområde - historik, nuläge och tre framtidsbilder
Broberg, PetraFördjupad översiktsplan för Skegrie tätort
Gustavsson, TedStaden mellan vägar och spår - att skapa möjligheter för blandstad på Marieholm
Gäderlund, AnnaVallkärra Stationsby - en del av det hållbara samhället
Hansson, IdaSpatial planning for cooperative housing. A case study in Maria Auxiliadora, Cochabamba, Bolivia.
Isacsson, ErikFrån ingenmansland till innerstad - omvandling av Norra stationsområdet i Stockholm
Jansson, ErikTowards a Robust Society
Johansson, KarinFrån central periferi till utvidgad stadskärna - stadsförnyelse av Västra centrum i Borås
Larsheim, Martin”Utveckla Arkösund! – ett förslag till bebyggelse, planstruktur och utveckling av skärgårdssamhället Arkösund i Norrköpings kommun”
Lindberg, EmmaStaden möter landet - utbyggnad av Säve stationssamhälle, Göteborg
Magnusson, AnnaFrån småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde? studie av hur 24 ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med förändringsområden samt ett förslag till fördjupning av Västerviks översiktsplan för förändringsområdet Horn
Mundt-Petersen, MonikaUlvsundastråket - tvärbanan som strukturerande element i en splittrad stadsbygd
Nilsson, AndersUrban Symbios - stadsbyggnadsstrategi för King i Helsingborg
Nilsson, JohanOmrådesbestämmelser för Stenestadsbygden - en kulturbygd värd att skydda
Nordström, TobiasStrukturplan för Högsbo industriområde
Olausson, AnnaSpatial planning for cooperative housing. A case study in Maria Auxiliadora, Cochabamba, Bolivia.
Olén, IdaMedborgare och IT i planprocessen - demokrativisioner i Ronneby
Oscarsson, EmmaFrån småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde? studie av hur 24 ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med förändringsområden samt ett förslag till fördjupning av Västerviks översiktsplan för förändringsområdet Horn
Storm, HenrikUr evighetens synvinkel - om estetiken i stadsbyggnadskonsten
Svartsjö, ChristinaCentrumförnyelse i Södertälje -utopi eller verklighet!
Svensson, Ann-ChristinCentrumförnyelse av Asarum
Thein, JohanThe revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley Southafrica
Wallander, KristinaKustens bebyggelse - landskapets identiet
Wallin, AnnaThe revival of Greater No 2 - a residential area in Kimberley Southafrica
Hide details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Carlsson, JoacimLojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Carlsson, ÅsaPersonalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Ericsson, Johane-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen