Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Folkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public HealthFolkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public Health
Benson, Urbantest tsesy
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Assarsson, CarinaSträvan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix
Granberg, HelenaFinansieringsalternativ för småföretag
Johansson, AnnaUtvärdering av projekt: IT-Telekom gentemot Övriga branscher
Karlsson, Ann-CharlotteUtvärdering av projekt: IT-Telekom gentemot Övriga branscher
Karlsson, Magda KalacHedersmord
Kristiansson, MarioRobusta Adaptiva Strategier - en lektion i affärsutveckling av moder natur
Rosenqvist, MartinÄr företagets lönsamhet och finansiella ställning avgörande för beslut beträffande företagets expansion?
Sundblom, AnnahData- och telekommunikationsvanor i vardagslivet - En studie med tio studenter vid Blekinge Tekniska Högskola
Torstensson, IdaData- och telekommunikationsvanor i vardagslivet - En studie med tio studenter vid Blekinge Tekniska Högskola
Åkesson-Blomberg, Ing-MarieSträvan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Ahnström, AnnaPLANERA FÖR FÖRTÄTNING GENOM PÅBYGGNAD - "Karlsson på taket", saga eller verklighet?
Beijer, PetterMörbylånga sockerbruksområde - historik, nuläge och tre framtidsbilder
Broberg, PetraFördjupad översiktsplan för Skegrie tätort
Gustavsson, TedStaden mellan vägar och spår - att skapa möjligheter för blandstad på Marieholm
Gäderlund, AnnaVallkärra Stationsby - en del av det hållbara samhället
Hansson, IdaSpatial planning for cooperative housing. A case study in Maria Auxiliadora, Cochabamba, Bolivia.
Isacsson, ErikFrån ingenmansland till innerstad - omvandling av Norra stationsområdet i Stockholm
Jansson, ErikTowards a Robust Society
Johansson, KarinFrån central periferi till utvidgad stadskärna - stadsförnyelse av Västra centrum i Borås
Larsheim, Martin”Utveckla Arkösund! – ett förslag till bebyggelse, planstruktur och utveckling av skärgårdssamhället Arkösund i Norrköpings kommun”
Lindberg, EmmaStaden möter landet - utbyggnad av Säve stationssamhälle, Göteborg
Magnusson, AnnaFrån småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde? studie av hur 24 ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med förändringsområden samt ett förslag till fördjupning av Västerviks översiktsplan för förändringsområdet Horn
Mundt-Petersen, MonikaUlvsundastråket - tvärbanan som strukturerande element i en splittrad stadsbygd
Nilsson, AndersUrban Symbios - stadsbyggnadsstrategi för King i Helsingborg
Nilsson, JohanOmrådesbestämmelser för Stenestadsbygden - en kulturbygd värd att skydda
Nordström, TobiasStrukturplan för Högsbo industriområde


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen