Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work ScienceMänniskor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Show details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Show details for Språk och kultur/HumanitiesSpråk och kultur/Humanities
Show details for Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical EngineeringUtvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Show details for Virtuell produktutveckling och design/Virtual product development and designVirtuell produktutveckling och design/Virtual product development and design
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Hide details for 19971997
Show details for Civilingenjörsprogram i maskinteknikCivilingenjörsprogram i maskinteknik
Show details for Dataingenjör/Computer EngineerDataingenjör/Computer Engineer
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Andersson, JessicaPlaneringsförutsättningar för Brommafältet
Andåsen, MagdalenaMed sikte på ett grönt Västerjärva
Bergdahl, SofiaÖstbergahöjden - idéer och möjligheter
Bergström, JohanDen felande länken
Bohlin, UlrikaUtbyggnad av Hjälarp vid Västkustbanan
Dahlberg, MalinTelestad - bebyggelse anpassad efter kulturlandskapets gränser
Danielsson, FredrikKortebo-strandängen - Förslag till utbyggnad av ny stadsdel vid Vättern
Envall, PärGIS i fysisk planering - exemplet Rinkabyholm
Erlandsson, MariaVästra Mark - förnyelse av ett arbetsområde
Henriksson, SusanneFörnyelse av ett arbetsområde med ekologiska förtecken - en studie av Moraberg, Oxelgrenshagen, Weda och Ekensberg i Södertälje kommun.
Ketola, KatjaInte bara streck på marken - En utvärdering av utvecklingsarbete i Ryssby
Ketola, KatjaInte bara streck på marken - En fördjupning för Ryssby samhälle av översiktsplanen
Lindström, UllaNya utsikter för Västra hamnen i Malmö
Lundbäck, JosaSÖDRA KLARA - Levande/död: En studie av rumsliga strukturer, kognitioner och upplevelser samt riktlinjer för en bättre stadsmiljö i Södra Klara, i Stockholms city.


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen