Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Abedini, Margareta Mark och MarcelAtt upptäcka Mellanstaden - En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel
Andersson, CamillaSpace Syntax ett sätt att se stadsplanering i nya dimensioner En studie på Frihamnen i Göteborg
Aronsson, MariaStadsförbättring Hamnen Malmö
Björnberg, EleonoreRäddningsverkets översvämningskartering - ett underlag för översiktlig fysisk planering
Edvardsson, LindaEtt levande centrum - Förnyelse av de centrala delarna i Södra Sandby
Grahm, MariaCykelvägar i Nässjö
Gustafsson, BoelNyhamnen - länk mellan stad och vatten
Hermansson, KristinaKusten inför framtiden - visioner om Kävlinge kustområdes framtid
Holm, HelenaStadsdel Rosenholm -anonymt militärområde ger plats för framtidens möjligheter
Johansson, ChristinaBevarandeplan för Stenshamn och Utlängan i Karlskrona skärgård - att skydda en kulturmiljö med hjälp av områdesbestämmelser
Johansson, LisaStadsdel Rosenholm -anonymt militärområde ger plats för framtidens möjligheter
Johansson, VictoriaMellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan
Karlsson, AnnicaTid för nationell framtid - Studie av nordiska nationella dokument och framtidsmetoder
Larsson, DanielStadens arena - Lokalisering och funktion
Lindencrona, PetterFredriksberg - förslag till omvandling av ett industri- och järnvägsområde i Helsingfors till en funktionsintegrerad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter
Mikulska, JoannaStrategisk planering, Gullbergsvass, Göteborg
Nilsson, CamillaRobusthetsanalys och riskinventering i Karlshamns kommun 2002
Nilsson, JohannesEtt spårvägssystems förutsättningar som stadsbildande element - tillämpning för spårväg till Ensjön i Norrköping
Olsson, LinaZone 19 - revitalization of public space in La Florida, Guatemala City
Persson, KajsaGröna hjärtat - ett natur-, rekreations- och utvecklingsområde i Nybro
Petterson, JennyVäla och Norrcity - en strukturanalys
Swärdh, OlaHelsingborgs norra infart, omvandling av en infartsled till stadsgata
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Show details for Informationssystem/ISInformationssystem/IS
Show details for Informationsteknologiutbildning/Information TechnologyInformationsteknologiutbildning/Information Technology
Show details for Internationell ADB/International ISInternationell ADB/International IS
Show details for Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer ScienceMagisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Show details for Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme EconomyMagisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Show details for Magisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial PlanningMagisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial Planning


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen