Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for 19971997
Hide details for Civilingenjörsprogram i maskinteknikCivilingenjörsprogram i maskinteknik
Grant, JasonAn OMG IDL to C Translator
Hide details for Dataingenjör/Computer EngineerDataingenjör/Computer Engineer
Lakatos, GaborA Programmable Hardware Channel Encoder for GSM
Palvén, PeterA Programmable Hardware Channel Encoder for GSM
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Andersson, JessicaPlaneringsförutsättningar för Brommafältet
Andåsen, MagdalenaMed sikte på ett grönt Västerjärva
Bergdahl, SofiaÖstbergahöjden - idéer och möjligheter
Bergström, JohanDen felande länken
Bohlin, UlrikaUtbyggnad av Hjälarp vid Västkustbanan
Dahlberg, MalinTelestad - bebyggelse anpassad efter kulturlandskapets gränser
Danielsson, FredrikKortebo-strandängen - Förslag till utbyggnad av ny stadsdel vid Vättern
Envall, PärGIS i fysisk planering - exemplet Rinkabyholm
Erlandsson, MariaVästra Mark - förnyelse av ett arbetsområde
Henriksson, SusanneFörnyelse av ett arbetsområde med ekologiska förtecken - en studie av Moraberg, Oxelgrenshagen, Weda och Ekensberg i Södertälje kommun.
Ketola, KatjaInte bara streck på marken - En utvärdering av utvecklingsarbete i Ryssby
Ketola, KatjaInte bara streck på marken - En fördjupning för Ryssby samhälle av översiktsplanen
Lindström, UllaNya utsikter för Västra hamnen i Malmö
Lundbäck, JosaSÖDRA KLARA - Levande/död: En studie av rumsliga strukturer, kognitioner och upplevelser samt riktlinjer för en bättre stadsmiljö i Södra Klara, i Stockholms city.
Lundbäck, JosaSÖDRA KLARA - Levande/död: En studie av rumsliga strukturer, kognitioner och upplevelser samt riktlinjer för en bättre stadsmiljö i Södra Klara, i Stockholms city.
Lundström, MagdalenaMölndals Dalgång
Mohlin, KristinaHar bruksorten någon framtid? en vision för Olofströms framtida utveckling
Nilsson, KarolineStudentbostäder i Kalmar - förslag till lokalisering och utformning
Nilsson, KarolineStudentbostäder i Kalmar - förslag till lokalisering och utformning
Nilsson, MarieVästra hamnen - Den nya stadsfamnen
Nord, MartinBiskopshagen - en ekologiskt hållbar trädgårdsstadsdel
Rundcrantz, KristinaKristianstadsslättens grundvattenresurser - ur ett regionalt planeringsperspektiv
Strömgren, MattiasRiskhantering och fysisk planering


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen