Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, VeronicaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie
Apelman, LisaInnovativa mötesplatser för barn och unga - Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper
Bilker, Anna-KarinUtemiljön på förskolorna i Eksjö kommun - En kartläggning av den fysiska miljöns utformning samt personalens erfarenheter av den fysiska miljön
Brandt, EvaHälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa - Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar
Forss, MikaelResurser och hinder i ett bostadsområde för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
Hellman, JaninaFöräldratidning skriver om barns övervikt - innehållsanalys av en svensk föräldratidning
Johansson, HannaGrönstruktur ur ett folkhälsoperspektiv
Kjellström, PiaEnvironmental Considerations in Childhood Obesity Prevention. Which factors facilitate success?
Löfstaf, SimoneMötesplatser och aktiviteter för äldre - En kartläggning av mötesplatser och aktiviteter för äldre på Lidingö
Mårtensson, KajsaCopingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa - En integrativ litteraturstudie
Olofsson, JosefineFöräldratidning skriver om barns övervikt - innehållsanalys av en svensk föräldratidning
Olsson, LisaSambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa - ett förtydligande
Paulusson, MalinWhy honor is worth more than a life - A literature review about ’so called’ honor violence
Scott, EricaLokalt strategiskt folkhälsoarbete - En litteraturstudie av hälsokonsekvensbedömning som metod
Shirazi, PayamUtvärdering av ett hälsotek ur männens perspektiv - hälsotek som stödjande miljö, dess inverkan på hälsa och förmågan att ta ansvar för den egna hälsan
Zerrouki, Elias ZouheyrByggd miljø och fysisk aktivitet i dagligt liv - En litteraturstudie
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, RobinAnalys av Arbetsmiljöverkets tillämpning av enkätverktyget NOSACQ-50
Appelqvist, FredrikAktievärdering - En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap
Arvidsson, EdwinKritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen
Bahta, Maria TeclemariamKreditkort och påverkan - Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande
Bark, SandraHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Carlsson, VeronicaMotiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivation
Cecilia, NorellEmpowerment – i en organisatorisk förändring
Dahlén, MatsHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Duvringe, LisbetI lagens namn? Poliser och etiska beslut.
Eriksson, SandraGeneration Y:s syn på varumärken i bloggar
Eskelind, ErikAlgoritmisk handel - och dess fördelar för affärsbankerna
Fuciu, DanielaHållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevans


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen