Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fristående kursFristående kurs
All, PontusStartups och Marknadsföring
Carew, Jasmine HannaKundfokus inom livsmedelsbranschen
Ghebregiorgis, ZekariasKundfokus inom livsmedelsbranschen
Granberg, LindaEn conjoint analys av förpackningsattribut.
Karlsson, CarolineVälgörenhetsorganisationer i sociala medier - En studie om e-kundlojaliteten att förbättra
Karlsson, GustavMarknadsföring av läkemedel-Skulle internetmarknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument understödja bättre hälsa?
Larsson, NiklasStartups och Marknadsföring
Marusic, MiranValues in MNCs- The Carlsberg Group in perspective
Matejic, DejanVälgörenhetsorganisationer i sociala medier - En studie om e-kundlojaliteten att förbättra
Niklasson, HelenaEn conjoint analys av förpackningsattribut.
Simonato, MarietteMarknadsföring av läkemedel-Skulle internetmarknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument understödja bättre hälsa?
Singakly, DianaAlkoholmissbruk hos föräldrar och dess konsekvenser på kommunikationen med barnet och barnets utveckling.
Söderberg, VictorKundfokus inom livsmedelsbranschen
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Adhagen, GustavPlatser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rum
Andersson, ErikaBostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra Möcklö
Bergkvist, Anna SaraHur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB
Berg, JohannaOffentliga möten i det privata - En studie om offentlighet och rumslig kontroll i privatiseringens fotspår.
Bjers, KarolinaBullerproblematiken vid planering och byggande av bostäder
Bredberg, PaulinaMakten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.
Bylund, SaraBuller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer
Davéus, AnnaVad hände med Södertorg? - En studie om Södertorgs fysiska miljö och de faktorer som påverkat torgets utveckling
Eriksson, DavidRelationen kommun – länsstyrelse vid riksintresse för kulturmiljövård - En strävan efter kommunikativa ideal
Eriksson, ElinVisionens betydelse inom den fysiska planeringen - en studie om planeringens förståelse och användning av begreppet vision
Eriksson, MattiasI stridens hetta
Ersson, SiriNorm kontra form - En studie om hur den kommunala planeringen ser till normbrytande behov inom bostadsbyggandet
Falck, SusannaOdling i staden: (stads)odling och dess plats i planeringen
Frankzén, SofieKlimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar
Franzén, JosefinHållbar utveckling i översiktsplanering


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen