Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Magisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in EntrepreneurshipMagisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in Entrepreneurship
Show details for Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)
Show details for Master of Science in InformaticsMaster of Science in Informatics
Show details for Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i ElekMaster of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
Show details for Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i ElekMaster of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
Show details for Master programme in Mechanical EngineeringMaster programme in Mechanical Engineering
Show details for Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutvecklingMasterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling
Show details for Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 pMasterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Show details for Masters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTSMasters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTS
Show details for Masters Programme in Urban DesignMasters Programme in Urban Design
Show details for Mathematical Modelling and SimulationMathematical Modelling and Simulation
Show details for MBA programmet/MBA programmeMBA programmet/MBA programme
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Show details for Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikationSamhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltningSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Abdulkarim, ZinahSjuksköterskors upplevelser av det tvärkulturella vårdmötet i Skandinavien
Alexandersson, MarieMäns upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått behandling för prostatacancer.
Amoura, NadjaUnga vuxnas upplevelser av att leva med MS. En studie baserad på självbiografier
Anderberg, SannaSjuksköterskans upplevelser av att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom - En litteratursammanställning
Andersson, EvelinaHur kvinnor med bröstcancer upplever stödet från hälso- och sjukvårdspersonal
Arenbo, SimonKvinnors upplevelse av att leva med leukemi - En kvalitativ studie baserad på patografier
Ayisha, AlhassanPersoners upplevelse av att leva med ett nytt hjärta - en litteraturstudie
Bellanius, WilliamPatienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan under vårdtiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt
Bergqvist, HannaUnga vuxnas upplevelser efter att ha genomgått cancer i barndomen
Björkmyr, SreinechPersoners upplevelser av akupunktur och massage som smärtlindring vid långvarig smärta.
Boström, SebastianNärstående närvarande under återupplivning En litteraturstudie av sjuksköterskans upplevelse
Brauer, Caroline Persson”Man ska börja med att få föräldrarnas tillit” - En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning.
Burlin, EleonoraÄldre personers upplevelser av höftfraktur - En litteraturstudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen