Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)
Show details for Master of Science in InformaticsMaster of Science in Informatics
Show details for Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i ElekMaster of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
Show details for Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i ElekMaster of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing /Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
Show details for Master programme in Mechanical EngineeringMaster programme in Mechanical Engineering
Show details for Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutvecklingMasterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling
Show details for Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 pMasterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Show details for Masters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTSMasters Programme in Mechanical Engineering 120 ECTS
Show details for Masters Programme in Urban DesignMasters Programme in Urban Design
Show details for Mathematical Modelling and SimulationMathematical Modelling and Simulation
Show details for MBA programmet/MBA programmeMBA programmet/MBA programme
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Show details for Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikationSamhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltningSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Show details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Show details for Software EngineeringSoftware Engineering
Hide details for Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist NursingSpecialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Askevik, MajaBarnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt-en intervjustudie
Dahl, HelenaLivsstilsförändringar vid gastroesofageal refluxsjukdom. Personers upplevelser av stöd och rådgivning- en intervjustudie.
Idström, AndrejaSjuksköterskors erfarenhet av grunder på vilka de bedömer smärta hos äldre (>75 år) patienter inom slutenvården. En intervjustudie.
Löfqvist, AnneTrygg hemgång i samband med utskrivning från sjukhuset - En enkätstudie
Midlöv, Elina MikaelssonDistriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet
Olsson, SusannaPsykisk ohälsa bland skolbarn - Hur arbetar skolsköterskan
Richardsson, LisaDistriktssköterskors förskrivning av fysisk aktivitet på recept-FaR®
Svensson, LisaDistriktssköterskans användning av förskrivningsrätt inom kommunal hälso- och sjukvård
Show details for Spelprogrammering/Digital Game DevelopmentSpelprogrammering/Digital Game Development
Show details for Strategic Leadership Towards SustainabilityStrategic Leadership Towards Sustainability
Show details for Säkerhetsteknik/Security EngineeringSäkerhetsteknik/Security Engineering
Show details for Technical artist i spel/Technical artist for gamesTechnical artist i spel/Technical artist for games


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen