Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Abdulkarim, ZinahSjuksköterskors upplevelser av det tvärkulturella vårdmötet i Skandinavien
Alexandersson, MarieMäns upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått behandling för prostatacancer.
Amoura, NadjaUnga vuxnas upplevelser av att leva med MS. En studie baserad på självbiografier
Anderberg, SannaSjuksköterskans upplevelser av att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom - En litteratursammanställning
Andersson, EvelinaHur kvinnor med bröstcancer upplever stödet från hälso- och sjukvårdspersonal
Arenbo, SimonKvinnors upplevelse av att leva med leukemi - En kvalitativ studie baserad på patografier
Ayisha, AlhassanPersoners upplevelse av att leva med ett nytt hjärta - en litteraturstudie
Bellanius, WilliamPatienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan under vårdtiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt
Bergqvist, HannaUnga vuxnas upplevelser efter att ha genomgått cancer i barndomen
Björkmyr, SreinechPersoners upplevelser av akupunktur och massage som smärtlindring vid långvarig smärta.
Boström, SebastianNärstående närvarande under återupplivning En litteraturstudie av sjuksköterskans upplevelse
Brauer, Caroline Persson”Man ska börja med att få föräldrarnas tillit” - En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning.
Burlin, EleonoraÄldre personers upplevelser av höftfraktur - En litteraturstudie
Cederholm, MariaBedömning av vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå – primärvårdssjuksköterskors upplevelser
Erngård, SannaOmvårdnad i samband med hjärttransplantation - En litteraturstudie
Folme, BeatriceUnga vuxnas upplevelser av att leva med MS. En studie baserad på självbiografier
Frankson, PeterVarje andetag känns som mitt sista - Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom hos personer som är 55 år eller äldre – En litteraturstudie
Fransson, EmilySjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress
Frideryd, MarleneFöräldrars upplevelser av mötet med sjuksköterskan då deras barn vårdas på sjukhus för cancer
Ghaderi, AtaUpplevelser av att leva med KOL
Gorska-Gilis, SofiaVård av patienter i livets slutskede ur ett sjuksköterskeperspektiv
Gröndahl, Cecilia”Man ska börja med att få föräldrarnas tillit” - En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning.
Gullstrand, IsabellAnhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör.
Gummesson, SaraLivet med hjärntumör- en personlig upplevelse
Harju, KristianPersoners upplevelser av akupunktur och massage som smärtlindring vid långvarig smärta.
Hermansson, EvaYngre personers förändrade livsvärld efter stroke- En analys av patografier
Hoara, StephaniéSjuksköterskans upplevelser av att stödja närstående vid palliativ vård - En litteraturstudie
Holmqvist, BeatriceKvinnors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa - En kvalitativ analys av patografier
Ilazi, MimozaRegistered nurses' experiences of work-related stress in nursing situations at a somatic ward


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen