Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for utveckling och kommunikationutveckling och kommunikation
Carlsson, VeronicaMed livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande
Fjällroth, MarieLära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogram
Fors, UlrikaBestraffning av normbrytare. En undersökning i hur grupper i onlinespel bestraffar sina normbrytare.
Gillén, LinnéaStatistikångest och gemenskapskänslor hos beteendevetarstudenter - En jämförande studie av distans- och campusstudenter
Gimstrand, EmmaSpindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR chefer
Hallberg, CamillaEmotion och kognition i samband med det lönesättande samtalet
Johansson, HannaLäroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelser
Josefine, KarlssonSvenska soldaters psykiska hälsa
Karlsson, SaraArbetstrivsel genererar hälsosamma arbetsplatser - En studie om sambandet mellan upplevd arbetstrivsel och upplevd hälsa
Kindstrand, GunillaLäroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelser
Kjellberg, KarinSpindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR chefer
Lundblad, JoannaEtt berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisation
Marie-Louise, HarryssonSvenska soldaters psykiska hälsa
Nilsson, Malin-Alltså det är ju samverkan med andra som är svaret på frågan!
Norrby, MollyJämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteende
Rosenlund, RenéeInterpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtom
Svensson, KateArbetstrivsel genererar hälsosamma arbetsplatser - En studie om sambandet mellan upplevd arbetstrivsel och upplevd hälsa
Svensson, ToveBloggförebilders påverkan till lärande
Walther, AmandaJämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteende
Weddig, ErikBärare av mat: Arbetsfördelning och könsskillnader i restaurangbranschen utifrån ett genusperspektiv
, Josefine WestlundAtt vara fritidspedagog är inte alltid lätt. En undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet s
, Sofia HoffmanKvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighet
Show details for utveckling och kommunkationutveckling och kommunkation
Show details for Utvecklingsingenjör i maskinteknikUtvecklingsingenjör i maskinteknik
Show details for Webbprogrammering/Web ProgrammingWebbprogrammering/Web Programming
Show details for WebbutvecklingWebbutveckling
Show details for Övrigt/MiscellaneousÖvrigt/Miscellaneous
Show details for 20122012
Show details for 20112011


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen