Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Dataingenjör/Computer EngineerDataingenjör/Computer Engineer
Show details for Datavetenskapligt program/Computer ScienceDatavetenskapligt program/Computer Science
Show details for Digital bildproduktionDigital bildproduktion
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for Ekonom onlineEkonom online
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Adhagen, GustavPlatser för avskildhet - Att få vara ifred i offentliga rum
Andersson, ErikaBostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra Möcklö
Bergkvist, Anna SaraHur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB
Berg, JohannaOffentliga möten i det privata - En studie om offentlighet och rumslig kontroll i privatiseringens fotspår.
Bjers, KarolinaBullerproblematiken vid planering och byggande av bostäder
Bredberg, PaulinaMakten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.
Bylund, SaraBuller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer
Davéus, AnnaVad hände med Södertorg? - En studie om Södertorgs fysiska miljö och de faktorer som påverkat torgets utveckling
Eriksson, DavidRelationen kommun – länsstyrelse vid riksintresse för kulturmiljövård - En strävan efter kommunikativa ideal
Eriksson, ElinVisionens betydelse inom den fysiska planeringen - en studie om planeringens förståelse och användning av begreppet vision
Eriksson, MattiasI stridens hetta
Ersson, SiriNorm kontra form - En studie om hur den kommunala planeringen ser till normbrytande behov inom bostadsbyggandet
Falck, SusannaOdling i staden: (stads)odling och dess plats i planeringen
Frankzén, SofieKlimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar
Franzén, JosefinHållbar utveckling i översiktsplanering
Frisk, JuliaDen täta staden i Praktiken: En fallstudie av en översiktsplan och fyra detaljplaner i Växjö kommun
Gren, EmmaBlandstad som estetisk och visuell upplevelse - En fallstudie om planerares, boendes och andra brukares estetiska värdering av Sörbyängen i Örebro


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen