Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Appelqvist, FredrikAktievärdering - En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap
Arvidsson, EdwinKritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen
Bahta, Maria TeclemariamKreditkort och påverkan - Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande
Bark, SandraHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Carlsson, VeronicaMotiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivation
Cecilia, NorellEmpowerment – i en organisatorisk förändring
Dahlén, MatsHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Duvringe, LisbetI lagens namn? Poliser och etiska beslut.
Eriksson, SandraGeneration Y:s syn på varumärken i bloggar
Eskelind, ErikAlgoritmisk handel - och dess fördelar för affärsbankerna
Fuciu, DanielaHållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevans
Johansson, Johan EmilOm femfaktormodellen och elektroniska sociala nätverk
Juho, JariAtt värdera medarbetare med Konradvariabler - Humankapitalet i årsredovisningar inom den svenska verkstadsindustrin före och efter finanskrisen 2008
Mangfors, JohanGeneration Y:s syn på varumärken i bloggar
Natenius, Nova CharlotteOrganisatoriskt stöd och grupputveckling- hur hänger det samman? En studie i det organisatoriska stödet och dess inverkan på arbetsgruppers prestationer.
Nilsson, ÅsaAktievärdering - En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap
Persson, MichaelKreditkort och påverkan - Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande
Ronny, WesterbergEmpowerment – i en organisatorisk förändring
Sundberg, MartinaAtt värdera medarbetare med Konradvariabler - Humankapitalet i årsredovisningar inom den svenska verkstadsindustrin före och efter finanskrisen 2008
Wenander, D.Våldets olika ansikten: En gärningsanalys av våldsbrott utifrån gärningsmannens relation till offret
Winell, NiklasKritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Show details for International Software EngineeringInternational Software Engineering
Show details for IT-säkerhet/Security EngineeringIT-säkerhet/Security Engineering
Show details for Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer ScienceMagisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Show details for Magisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial PlanningMagisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial Planning


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen