Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Alexanderson, KlaraTryggt och vackert? Hur behandlar kommunala belysningsprogram estetik och trygghet?
Ashman, HelenGrönytor för en klimatanpassad stad - En fallstudie av Göteborg och Malmö
Bleckman, ChristianBiltrafikorienterade stadsdelars möte med ett hållbart resande - Hur påverkar konfigurationer av urban form vårt sätt att resa?
Boström, JuliaDen Urbana Trädgården - Ett självorganiserat stadsrum
Carlsson, EmeliéGrönområdens betydelse i den täta staden - en fallstudie av Rambergsstaden
Duvelid, SaraStadsutveckling av området Sveaplan i Eskilstuna
Emenius, HannaVägen till externhandel
Eriksson, CharlottaDharavi: Space, time, human condition towards a theory on unplanned settlements
Eriksson, HenrikVems plats är det? En studie om medborgarinflytande i den svenska planeringsprocessen
Faming, HannaTillgänglighet i den fysiska miljön - intentioner, ambitioner & realitet
Francini, Maria ChiaraSegregation policies in Sweden & Italy
Fröler, AmandaTunnelseende - Vandringar genom Järnvägstunneln i Karlskrona
Gadman, CeciliaStadens dolda ljud
Grönlund, LinnExternhandel och minskad klimatpåverkan
Gustafsson, EmelieÖversiktlig kustzonsplanering - hur kustzonsplanering behandlas i översiktsplaneringen
Gustavsson, GraceGentrifieringsprocessen - Med kulturella uttryck som drivkraft
Hedquist, BeatriceOlympiska städer - Hur förvaltas det Olympiska arvet?
Henriksdotter, NicoleTillgänglighet i planeringsprocessen - från vision till verklighet
Hjort, SofiaGlappet mellan samhällets aktörer och individen - en fallstudie av hyrcykelsystemet Styr & Ställ
Hägg, JonasJärnvägens mellanrum - en resa från restyta till möjlighet
Ibohm, MariaSamrådet som beslutsunderlag, Påverkar samrådet beslutsunderlaget i detaljplaneprocessen?
Johnson, JosefineVilka faktorer bidrar till en plats attraktivitet? - En fallstudie över stortorget i Karlskrona
Jones, DavidBelfast Central, A site analysis and proposal, Belfast, Northen Ireland
Karlsson, EvaTrygghet genom gestaltning - en studie av miljöns påverkan för trygghetsuppleven i Mörby centrum
Kärrsten, IngridCYKELNS BETYDELSE I FYSISK PLANERING - en studie ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen