Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for entreprenörskap och affärsutveckling entreprenörskap och affärsutveckling
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, RobinAnalys av Arbetsmiljöverkets tillämpning av enkätverktyget NOSACQ-50
Appelqvist, FredrikAktievärdering - En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap
Arvidsson, EdwinKritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen
Bahta, Maria TeclemariamKreditkort och påverkan - Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande
Bark, SandraHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Carlsson, VeronicaMotiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivation
Cecilia, NorellEmpowerment – i en organisatorisk förändring
Dahlén, MatsHur ser chefer på generationsväxlingen - En kvalitativ studie om arbetet inom Landstinget Blekinge
Duvringe, LisbetI lagens namn? Poliser och etiska beslut.
Eriksson, SandraGeneration Y:s syn på varumärken i bloggar
Eskelind, ErikAlgoritmisk handel - och dess fördelar för affärsbankerna
Fuciu, DanielaHållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevans
Johansson, Johan EmilOm femfaktormodellen och elektroniska sociala nätverk
Juho, JariAtt värdera medarbetare med Konradvariabler - Humankapitalet i årsredovisningar inom den svenska verkstadsindustrin före och efter finanskrisen 2008
Mangfors, JohanGeneration Y:s syn på varumärken i bloggar
Natenius, Nova CharlotteOrganisatoriskt stöd och grupputveckling- hur hänger det samman? En studie i det organisatoriska stödet och dess inverkan på arbetsgruppers prestationer.
Nilsson, ÅsaAktievärdering - En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap
Persson, MichaelKreditkort och påverkan - Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande
Ronny, WesterbergEmpowerment – i en organisatorisk förändring
Sundberg, MartinaAtt värdera medarbetare med Konradvariabler - Humankapitalet i årsredovisningar inom den svenska verkstadsindustrin före och efter finanskrisen 2008
Wenander, D.Våldets olika ansikten: En gärningsanalys av våldsbrott utifrån gärningsmannens relation till offret
Winell, NiklasKritiska faktorer vid implementation av affärssystem i livsmedelsbranschen
Show details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Show details for International Software EngineeringInternational Software Engineering


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen