Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for entreprenörskap och affärsutveckling entreprenörskap och affärsutveckling
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Alexanderson, KlaraTryggt och vackert? Hur behandlar kommunala belysningsprogram estetik och trygghet?
Ashman, HelenGrönytor för en klimatanpassad stad - En fallstudie av Göteborg och Malmö
Bleckman, ChristianBiltrafikorienterade stadsdelars möte med ett hållbart resande - Hur påverkar konfigurationer av urban form vårt sätt att resa?
Boström, JuliaDen Urbana Trädgården - Ett självorganiserat stadsrum
Carlsson, EmeliéGrönområdens betydelse i den täta staden - en fallstudie av Rambergsstaden
Duvelid, SaraStadsutveckling av området Sveaplan i Eskilstuna
Emenius, HannaVägen till externhandel
Eriksson, CharlottaDharavi: Space, time, human condition towards a theory on unplanned settlements
Eriksson, HenrikVems plats är det? En studie om medborgarinflytande i den svenska planeringsprocessen
Faming, HannaTillgänglighet i den fysiska miljön - intentioner, ambitioner & realitet
Francini, Maria ChiaraSegregation policies in Sweden & Italy
Fröler, AmandaTunnelseende - Vandringar genom Järnvägstunneln i Karlskrona
Gadman, CeciliaStadens dolda ljud
Grönlund, LinnExternhandel och minskad klimatpåverkan
Gustafsson, EmelieÖversiktlig kustzonsplanering - hur kustzonsplanering behandlas i översiktsplaneringen
Gustavsson, GraceGentrifieringsprocessen - Med kulturella uttryck som drivkraft
Hedquist, BeatriceOlympiska städer - Hur förvaltas det Olympiska arvet?
Henriksdotter, NicoleTillgänglighet i planeringsprocessen - från vision till verklighet
Hjort, SofiaGlappet mellan samhällets aktörer och individen - en fallstudie av hyrcykelsystemet Styr & Ställ
Hägg, JonasJärnvägens mellanrum - en resa från restyta till möjlighet
Ibohm, MariaSamrådet som beslutsunderlag, Påverkar samrådet beslutsunderlaget i detaljplaneprocessen?
Johnson, JosefineVilka faktorer bidrar till en plats attraktivitet? - En fallstudie över stortorget i Karlskrona
Jones, DavidBelfast Central, A site analysis and proposal, Belfast, Northen Ireland


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen