Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Eriobunah, Echezona C.Solution to Entrepreneurs problems in Nigeria;Comparision with Sweden
Halonen, ÖjvindKNOWLEDGE STRATEGIES IN SERVICE INDUSTRIES
Lindahl, MagnusKNOWLEDGE STRATEGIES IN SERVICE INDUSTRIES
Nosakhare, MondaySolution to Entrepreneurs problems in Nigeria;Comparision with Sweden
Sherman, BenjaminTransfer of American managers to Sweden
Viner, AnnTransfer of American managers to Sweden
Westerberg, JoakimTransfer of American managers to Sweden
, Roshanak HashemiAntecedents of loyalty in an online retailing business
Hide details for Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system inMagisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation/MSPI Masters in sustainable product-service system innovation
Liu, MengqiongExploring Culture Changes to Help Develop Product-Service Systems
López, ItziarA PSS-based process: Towards the participation of elderly in co-development of sustainable habitat solutions
Hide details for Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikationMagisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation
Carlsson, VeronicaMed livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande
Fjällroth, MarieLära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogram
Lundblad, JoannaEtt berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisation
Hide details for Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkationMagisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkation
Aghili, ShamimThe Qualitative Self in Uganda: with the Western influences
Hellström, UlrikaMindfulness - att tillämpa medveten närvaro
Olsson, EmmaFörändring för ett hållbart beteende - En fråga om attityder och vanor
Ryding, JennieA game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'
Söderman, LarsOrd och verbala uttrycks effekt på emotioner och minne
Hide details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Augustsson, CatarinaPatientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp - En intervjustudie
Bäckström, KristinQuality of life among older people living in special accommodation suffering from dementia or cognitive impairment
Idbrant, MariaUpplevelser i samband med besked om diagnosen Multipel Skleros – patientens och sjuksköterskans perspektiv - En fallstudie (Case Study)
Olofsson, TinaKommunikation och omgivande miljö vid bedsiderapportering på postoperativ avdelning - En mikroetnografisk studie
Samuelsson, HelénSjuksköterskans upplevelse som stödperson vid implementering av ett nationellt kvalitetsregister (senior alert) - En intervjustudie
Åkesson, NinaSårsmärta hos personer med venösa bensår. Samband mellan sårsmärta, antibiotika – och kompressionsbehandling
Show details for Magisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in EntrepreneurshipMagisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in Entrepreneurship


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen