Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikationMagisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation
Carlsson, VeronicaMed livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande
Fjällroth, MarieLära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogram
Lundblad, JoannaEtt berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisation
Hide details for Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkationMagisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunkation
Aghili, ShamimThe Qualitative Self in Uganda: with the Western influences
Hellström, UlrikaMindfulness - att tillämpa medveten närvaro
Olsson, EmmaFörändring för ett hållbart beteende - En fråga om attityder och vanor
Ryding, JennieA game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'
Söderman, LarsOrd och verbala uttrycks effekt på emotioner och minne
Hide details for Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing scienceMagisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Augustsson, CatarinaPatientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp - En intervjustudie
Bäckström, KristinQuality of life among older people living in special accommodation suffering from dementia or cognitive impairment
Idbrant, MariaUpplevelser i samband med besked om diagnosen Multipel Skleros – patientens och sjuksköterskans perspektiv - En fallstudie (Case Study)
Olofsson, TinaKommunikation och omgivande miljö vid bedsiderapportering på postoperativ avdelning - En mikroetnografisk studie
Samuelsson, HelénSjuksköterskans upplevelse som stödperson vid implementering av ett nationellt kvalitetsregister (senior alert) - En intervjustudie
Åkesson, NinaSårsmärta hos personer med venösa bensår. Samband mellan sårsmärta, antibiotika – och kompressionsbehandling
Hide details for Magisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in EntrepreneurshipMagisterprogrammet i Entreprenörskap/Master programme in Entrepreneurship
Agenyi, BenjaminMobile Banking and Entrepreneurship in Developing Countries:A case study of Nigeria
Hide details for Master of Business Administration (MBA)Master of Business Administration (MBA)
Akande, OlatundeBusiness Ethics and Corporate Social Responsibility” THE PERCEPTION OF EMPLOYEES ON BUSINESS ETHICS IN AN ORGANIZATION
All, CharlotteThe Effects of Charismatic Clients on Auditors Objectivity
Andoh, MavisTHE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND SAFETY CLIMATE: A CASE STUDY OF GOLDFIELDS GHANA LIMITED, TARKWA-CIL PLANT
Bhatia, RaviSYNERGY AND DIS-SYNERGY EVALUATION IN MERGER & ACQUISITION PROCESS: A CASE-STUDY OF AN ACQUISITION ATTEMPT BY A MULTI-BUSINESS ‘SERIAL-ACQUIRER’ COMPANY
Daniel, LindhQuality in the Emergency Department
Dziomkina, NinaStrategic leadership in turbulent markets
Enyai, Price ConradNetwork relationship characteristics between companies operating in the Republic of South Sudan
Hoseinian, TaymazA STUDY ON THE CULTURAL DIFFERENCES AND THE LEADERSHIP STYLES IN SCANDINAVIA AND SOUTH KOREA
Isaksson, VincentThe Effects of Charismatic Clients on Auditors Objectivity
Jipp, JimmyStrategic leadership in turbulent markets


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen