Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Samhällsvetarprogrammet för lärandeSamhällsvetarprogrammet för lärande
Fors, UlrikaBestraffning av normbrytare. En undersökning i hur grupper i onlinespel bestraffar sina normbrytare.
Gillén, LinnéaStatistikångest och gemenskapskänslor hos beteendevetarstudenter - En jämförande studie av distans- och campusstudenter
Gimstrand, EmmaSpindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR chefer
Hallberg, CamillaEmotion och kognition i samband med det lönesättande samtalet
Johansson, HannaLäroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelser
Josefine, KarlssonSvenska soldaters psykiska hälsa
Karlsson, SaraArbetstrivsel genererar hälsosamma arbetsplatser - En studie om sambandet mellan upplevd arbetstrivsel och upplevd hälsa
Kindstrand, GunillaLäroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelser
Kjellberg, KarinSpindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR chefer
Marie-Louise, HarryssonSvenska soldaters psykiska hälsa
Nilsson, Malin-Alltså det är ju samverkan med andra som är svaret på frågan!
Norrby, MollyJämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteende
Rosenlund, RenéeInterpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtom
Svensson, KateArbetstrivsel genererar hälsosamma arbetsplatser - En studie om sambandet mellan upplevd arbetstrivsel och upplevd hälsa
Svensson, ToveBloggförebilders påverkan till lärande
Walther, AmandaJämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteende
Weddig, ErikBärare av mat: Arbetsfördelning och könsskillnader i restaurangbranschen utifrån ett genusperspektiv
, Josefine WestlundAtt vara fritidspedagog är inte alltid lätt. En undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet s
, Sofia HoffmanKvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighet
Show details for Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikationSamhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltningSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Show details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Show details for Software EngineeringSoftware Engineering
Show details for Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist NursingSpecialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Show details for Spelprogrammering/Digital Game DevelopmentSpelprogrammering/Digital Game Development
Show details for Strategic Leadership Towards SustainabilityStrategic Leadership Towards Sustainability
Show details for Säkerhetsteknik/Security EngineeringSäkerhetsteknik/Security Engineering
Show details for Technical artist i spel/Technical artist for gamesTechnical artist i spel/Technical artist for games
Show details for utveckling och kommunikationutveckling och kommunikation


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen