Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Samhällsvetarprogrammet för lärandeSamhällsvetarprogrammet för lärande
Abrahamsson, Maria Westerling”Det beror på hur det är med allt annat runt omkring” upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i kvinnodominerade yrkesgrupper
Andersson, MarcusBara en välkomstgrej? - Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan
Blood-Holland, KerstinSåsom i en spegel
Carlberg, CeciliaAtt vara arbetssökande - Motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren
Daun, CatarinaYogans främjande för lärande på arbetsplatsen - en studie i lärande och utveckling inom organisationlära
Eklund, ElisaDo u understand mzungu? - Volunteers’ conception of ICC development
Ek, MichaelaLedarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation - En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighet
Eräpuro, PauliinaE-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön
Fransson, CarolinaE-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön
Gojak, AzeminaUpplevelsen av kommunikation på arbetsplatsen - Formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation -
Gyllenhammar, CharlotteSäkert lärande? Incidentutredningar inom flygtrafikledning
Hallberg, CamillaLönesättande samtal - samspelet mellan medarbetare och ledare
Hansson, EwaDo u understand mzungu? - Volunteers’ conception of ICC development
Havilehto, Carl-HenricAnställdas Förväntningar av Inflytande – Upplevelser vid en omorganisation
Hellgren, Jessica VillegasUpplevelsen av kommunikation på arbetsplatsen - Formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation -
Hellström, UlrikaGruppharmoni i samspel eller motstridig kamp? - ett framingexperiment i det socioemotionella spektrat
Hellström, UlrikaLärandevillkorens beroende av samspel - en studie med fokus på personer med autism-diagnos och deras upplevelse av samspel.
Holmén, RichardAnställdas Förväntningar av Inflytande – Upplevelser vid en omorganisation
Hägg, JelenaAvund på arbetsplatsen: Individers upplevelse av att känna avund och att vara avundade
Jonsson, SandraEtt lärorikt medarbetarskap - Medarbetares syn på medarbetarskapet inom högskola/universitet
Karlsson, AmieFostran av demokratiska värden - exempel från en skola i Uganda
Karlsson, CarolinaEn kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledare
Knuds, CarolineAtt vara arbetssökande - Motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren
Kullberg, SannaArbetsgivarens uppfattning av arbetssökandes anställningsbarhet
Michea, MalinSåsom i en spegel
Mikuljan, EditaLärande i teori och praktik hos vuxna utlandsfödda - Sfi-elevers upplevelse av lärande
Pettersson, LinnéaIllustrationers påverkan av uppfattningen av olika typsnitt
Rexhaj, CymeLedarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation - En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighet
Sjöblom, EmilUpplevelser av Lärande hos Unga Vuxna Visstidsanställda


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen