Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Aktas, IlonaStödets betydelse för personer med Parkinsons sjukdom för att kunna adaptera till sin sjukdom – En litteraturstudie utifrån personer med Parkinsons sjukdoms upplevelser
Andersson, ChristopherMäns upplevelser av urininkontinens och erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi
Andersson, ElinorSjuksköterskors förhållningssätt till ICN:s etiska kod - En litteraturstudie
Arko, GenesisKvinnors upplevelser av spontan abort
Blomquist, SaraAtt leva utan ett bröst - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi
Bresch, EmmaAtt leva utan ett bröst - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi
Brommesson, CamillaSjuksköterskors upplevelser av att arbeta enligt ICNs etiska kod
Carlsson, FridaNär patientens hem är sjuksköterskans arbetsplats - En litteraturstudie
Dahlström, JohanPatientens upplevelser efter brytpunktssamtal vid obotlig cancersjukdom - En litteraturstudie
Eklund, ThereseFöräldrars upplevelser av att leva med ett barn som vårdas i palliativ vård - En litteraturstudie
El-Hessi, DalalInvandrares upplevelser av kommunikation med vårdpersonal
Engqvist, SaraSjuksköterskors upplevelser av mötet med anhöriga i sorg
Erlandsson, CarolinaFöräldrars upplevelser av att leva med ett barn som vårdas i palliativ vård - En litteraturstudie
Gagner, BjörnStödets betydelse för personer med Parkinsons sjukdom för att kunna adaptera till sin sjukdom – En litteraturstudie utifrån personer med Parkinsons sjukdoms upplevelser
Gimstrand, JohannaLivet utan min livmoder - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av genomgången hysterektomi
Gren, AmandaMötet har betydelse! Belysa hur patienter med känd hepatit C upplever mötet med sjukvårdspersonalen - En litteraturstudie
Grimsberg, MichelleHur är det att leva med venösa bensår? - En litteraturstudie som belyser personers upplevelser av att leva med venösa bensår
Guné, HannaUpplevelse av postoperativ återhämtning efter kranskärlsoperation - En litteraturstudie ur patientens perspektiv
Gustafsson, DianahPalliativa patienters upplevelser av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård - En litteraturstudie
Hagström, JuliaSjuksköterskors upplevelser av att arbeta enligt ICNs etiska kod
Hagsäter, KarinSjukvårdspersonals upplevelser i omvårdnaden av personer med en demenssjukdom - En litteraturstudie
Hall, ChristianAtt leva med stomi - En litteraturstudie som belyser individers erfarenheter av att leva med stomi efter stomioperation
Hansson, LivLivsstilsförändringar vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie
Hasselberg, IsabellMotivationsfaktorer för viktnedgång vid övervikt och obesitas
Hedblom, AnnaKvinnors upplevelser av spontan abort
Hernström, SaraHur upplever patienterna vistelsen på akutmottagningar? - En litteraturstudie utifrån patienternas perspektiv
Holte, AnnaUpplevelser av att vårda sin partner med Alzheimers sjukdom i hemmet - En kvalitativ litteraturstudie ur närståendeperspektiv
Ivarsson, MalinVarför en del personer som har diabetes typ 1 inte lever efter de livsstilsförändringar som rekommenderas av sjukvården.
Jacobsson, JohannaNär patientens hem är sjuksköterskans arbetsplats - En litteraturstudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen