Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist NursingSpecialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Ekberg, AnnaPersoncentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom - En intervjustudie
Gustafsson, LinaÄldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård - En intervjustudie
Hentzel, JohannaDistriktssköterskans upplevelser av stöd till den nyblivna mamman för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården - En intervjustudie
Jonfjärd, AnnaÄldre personers upplevelse av livskvalitet i olika boendeformer - En meta-etnografisk studie
Karlström, IsabelleSjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund - En metaetnografi
Larsson, AmandaUpplevelser av tiden efter en hjärtinfarkt: En meta-etnografisk studie
Mattsson, LindaDistriktssköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet på recept inom primärvården - En intervjustudie
Månsson, TeaLivskvalitet hos äldre personer (65+) i särskilt boende - Resultatet av mätningar med OPQOL-35 samt bedömning av instrumentets användbarhet
Persson, CarolineCopingstrategier i egenvården hos personer med typ 2 diabetes – En metaetnografisk litteratursyntes
Salomonsson, CarolineStöd för närstående till stroke-drabbade personer i det egna hemmet - en meta-etnografisk studie
Smith, MartinaDistriktssköterskans betydelse i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt inom barnhälsovården - En metasyntes
Show details for Spelprogrammering/Digital Game DevelopmentSpelprogrammering/Digital Game Development
Show details for Strategic Leadership Towards SustainabilityStrategic Leadership Towards Sustainability
Show details for utveckling och kommunikationutveckling och kommunikation
Show details for Utvecklingsingenjör i maskinteknikUtvecklingsingenjör i maskinteknik
Show details for Utvecklingsingenjör i maskinteknik, Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 ECTSUtvecklingsingenjör i maskinteknik, Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 ECTS
Show details for Webbprogrammering/Web ProgrammingWebbprogrammering/Web Programming
Show details for WebbutvecklingWebbutveckling
Show details for Övrigt/MiscellaneousÖvrigt/Miscellaneous
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen