Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Alborn, Jonas3D och kommunal fysisk planering
Aldinge, ThereseDET OFFENTLIGA RUMMET - EN PLATS FÖR DET PRIVATA? En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm
Allvar, JerkStaden, planen och marknaden - en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen
Almenius, RichardStadens flexibla vardagsrum - ett gestaltningsförslag för ökad attraktivitet och nyttjande av Fristadstorget, Eskilstuna
Andersson, DanielDrottningtorget Trollhättan - att gestalta ett offentligt rum
Andersson, JessicaMÖJLIGHETER ATT MÖTAS? Hur mötesplatser med handelskaraktär kan förstärkas för social hållbarhet då handeln lämnar, med exempel på Hjo centrum
Azam, AbdallahBoendeformer och segregation - En undersökning om relationen mellan politiska ambitioner, planering och forskning
Bengtsson, VictoriaHållbar stadsplanering för tillväxt
Bergman, MalinKonflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rum
Bergström, OskarMumbai- The bicycle friendly city
Bjers, KarolinaLandskapets narrativitet i detaljplanering- fallstudie i Lekaryd
Björklund, AndreasEfter de nya spelreglerna - vem ansvarar för bostadsbyggandet?
Björklund, MalinPublic Parks and the Right to the City
Björk, Martin RydbergUrban omvandling - ett levande och integrerat Lövholmen
Björned, MagnusHållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
Blom, Erik FolkessonFriluftsplaner - en hjälp för friluftslivet
Bäckström, SaraU+ME - “Den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin”
Darj, KarinFör vem? –om rättvisa i fysisk planering
Dieckhoff, Lisa MariaÖländska sommarplaner - en fallstudie om turismen inverkan på fysisk planering i Borgholms kommun
Edholm, HedvigKonsekvenser av Peak Oil i relation till fysisk planering - En fallstudie av Växjö kommun
Ehrén, KarolinaKrympande kommuner - En innehållsanalys av kommunala översiktsplaner
Eliasson, HenrikFörtätning med hänsyn till allmänna intressen
Elrud, SofiaKonsultplanering - Planeringskonsulter i den kommunala fysiska samhällsplaneringen
Eriksson, ElinFickparker - Gröna möjligheter i den täta staden
Eriksson, JohannaTRAFIKPLANERING & JÄMSTÄLLDHET. - PÅ VILKEN PLANERINGSNIVÅ BEHANDLAS JÄMSTÄLLDHET BÄST?


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen