Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for entreprenörskap och affärsutveckling entreprenörskap och affärsutveckling
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Alborn, Jonas3D och kommunal fysisk planering
Aldinge, ThereseDET OFFENTLIGA RUMMET - EN PLATS FÖR DET PRIVATA? En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm
Allvar, JerkStaden, planen och marknaden - en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen
Almenius, RichardStadens flexibla vardagsrum - ett gestaltningsförslag för ökad attraktivitet och nyttjande av Fristadstorget, Eskilstuna
Andersson, DanielDrottningtorget Trollhättan - att gestalta ett offentligt rum
Andersson, JessicaMÖJLIGHETER ATT MÖTAS? Hur mötesplatser med handelskaraktär kan förstärkas för social hållbarhet då handeln lämnar, med exempel på Hjo centrum
Azam, AbdallahBoendeformer och segregation - En undersökning om relationen mellan politiska ambitioner, planering och forskning
Bengtsson, VictoriaHållbar stadsplanering för tillväxt
Bergman, MalinKonflikt, upplevelse och utformning: en studie om olika aktörers föreställningar om offentliga rum
Bergström, OskarMumbai- The bicycle friendly city
Bjers, KarolinaLandskapets narrativitet i detaljplanering- fallstudie i Lekaryd
Björklund, AndreasEfter de nya spelreglerna - vem ansvarar för bostadsbyggandet?
Björklund, MalinPublic Parks and the Right to the City
Björk, Martin RydbergUrban omvandling - ett levande och integrerat Lövholmen
Björned, MagnusHållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
Blom, Erik FolkessonFriluftsplaner - en hjälp för friluftslivet
Bäckström, SaraU+ME - “Den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin”
Darj, KarinFör vem? –om rättvisa i fysisk planering
Dieckhoff, Lisa MariaÖländska sommarplaner - en fallstudie om turismen inverkan på fysisk planering i Borgholms kommun
Edholm, HedvigKonsekvenser av Peak Oil i relation till fysisk planering - En fallstudie av Växjö kommun
Ehrén, KarolinaKrympande kommuner - En innehållsanalys av kommunala översiktsplaner
Eliasson, HenrikFörtätning med hänsyn till allmänna intressen
Elrud, SofiaKonsultplanering - Planeringskonsulter i den kommunala fysiska samhällsplaneringen
Eriksson, ElinFickparker - Gröna möjligheter i den täta staden


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen