Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for ElektroteknikElektroteknik
Liu, HaoMaximum Capacity Antenna Design for an Indoor MIMO UWB Communication System
Liu, RanMaximum Capacity Antenna Design for an Indoor MIMO UWB Communication System
Hide details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Badampudi, DeepikaFactors Affecting Efficiency of Agile Planning: A Case Study
Chtivelband, IgorHistoryLane : Web Browser History Visualization Method
Fang, MiaoProcess Modeling and Execution in Non-Enterprise System Integration
Tran, Qui Can CuongEmpirical evaluation of defect identification indicators and defect prediction models
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, MarikaHedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer
Boström, ToraWebbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention
Ericsson, Veronica SelénHälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger
Fridelind, MariaSkolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar
Hansson, ErikaSociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie
Henricsson, NikeFramgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare
Holmberg, MartinOffentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval
Konrad, JennieÅterhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse
Larsson, IngelaNärståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie
Malmstedt, CamillaBARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMET
Olsson, Zuzana BiacovskaTidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankar
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, IngalillVårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom - en litteraturstudie
Antbring, OscarSocial mediemarknadsföring
Areklätt, LenaLivskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie
Axelsson, ElisabethÄr grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Berg, AmandaBarns och tonåringars välmående
Birbiglia, VeronicaSociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet
Borr, AnkeKvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer - En litteraturstudie
Burgstaller, PauliinaStroke-Patientens upplevelser av livskvalitet - En litteraturstudie
Carlberg, NinaFinns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen