Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, IngalillVårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom - en litteraturstudie
Antbring, OscarSocial mediemarknadsföring
Areklätt, LenaLivskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie
Axelsson, ElisabethÄr grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Berg, AmandaBarns och tonåringars välmående
Birbiglia, VeronicaSociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet
Borr, AnkeKvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer - En litteraturstudie
Burgstaller, PauliinaStroke-Patientens upplevelser av livskvalitet - En litteraturstudie
Carlberg, NinaFinns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?
Carlsson, ViktorKritiska Prestations Indikatorer (KPI), Hur väl fungerar KPI:er som verksamhetsstyrning inom den producerande industrin?
Engström, Jennie"Jag vill bara gråta" - En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris
Ermstål, JohanSelf-adjointness and conservation law of nonlinear dispersive wave equations modelling elasto-plastic flows
Fridolfsson, AnnaSjuksköterskans läkemedelshantering - En litteraturstudie om faktorer som påverkar patientsäkerheten
Friman, CatrinOrganisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas
Fryklund, MikaelAspekter att beakta vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser
Grahn, HelenaDagbokens betydelse för den insamlade mängden data i kliniska läkemedelsprövningar - insamling av adverse events (”incidenter”) med hjälp av patientdagbok
Grönblad, BarbroMäns upplevelser av att leva med mindre bukaortaaneurysm - En intervjustudie
Gullin, Ann-SofiePatientens upplevelser av vård och rehabilitering i samband med en höftfraktur - En litteraturstudie
Gustafsson, Ann-SofieKompressionsstrumpans vara eller icke vara, finns evidens för kompressionsbehandling av ödem i tagben efter CABG?
Hansson, UlfBalanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag
Holmberg, CarinaRen Hand på rätt sätt - Inte alltid så lätt
Johansson, AndersHur lär du? – Ett försök att förstå hur andra lär sig.
Larsson, LenaÄr grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Lindskog, MagnusKritiska Prestations Indikatorer (KPI), Hur väl fungerar KPI:er som verksamhetsstyrning inom den producerande industrin?
Lundin, Erika"Lärande via talspråk eller praktisk handling" - funktionsnedsattas stöd för lärande i arbetet.
Lättman, KatrinPersonality measures as predictors of job satisfaction from a frame-of-reference perspective
Nomark, AnnaBalanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag
Nyberg, SofiaDebatten kring kommersiella mikrofinansorganisationer


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen