Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Andersson, MarikaHedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer
Boström, ToraWebbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention
Ericsson, Veronica SelénHälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger
Fridelind, MariaSkolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar
Hansson, ErikaSociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie
Henricsson, NikeFramgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare
Holmberg, MartinOffentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval
Konrad, JennieÅterhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse
Larsson, IngelaNärståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie
Malmstedt, CamillaBARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMET
Olsson, Zuzana BiacovskaTidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankar
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, IngalillVårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom - en litteraturstudie
Antbring, OscarSocial mediemarknadsföring
Areklätt, LenaLivskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie
Axelsson, ElisabethÄr grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Berg, AmandaBarns och tonåringars välmående
Birbiglia, VeronicaSociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet
Borr, AnkeKvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer - En litteraturstudie
Burgstaller, PauliinaStroke-Patientens upplevelser av livskvalitet - En litteraturstudie
Carlberg, NinaFinns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?
Carlsson, ViktorKritiska Prestations Indikatorer (KPI), Hur väl fungerar KPI:er som verksamhetsstyrning inom den producerande industrin?
Engström, Jennie"Jag vill bara gråta" - En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris
Ermstål, JohanSelf-adjointness and conservation law of nonlinear dispersive wave equations modelling elasto-plastic flows
Fridolfsson, AnnaSjuksköterskans läkemedelshantering - En litteraturstudie om faktorer som påverkar patientsäkerheten
Friman, CatrinOrganisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas
Fryklund, MikaelAspekter att beakta vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser
Grahn, HelenaDagbokens betydelse för den insamlade mängden data i kliniska läkemedelsprövningar - insamling av adverse events (”incidenter”) med hjälp av patientdagbok
Grönblad, BarbroMäns upplevelser av att leva med mindre bukaortaaneurysm - En intervjustudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen