Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Datavetenskapligt program/Computer ScienceDatavetenskapligt program/Computer Science
Show details for Digital bildproduktionDigital bildproduktion
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for Ekonom onlineEkonom online
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical  Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Hide details for Fristående kursFristående kurs
Andersson, IngalillVårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom - en litteraturstudie
Antbring, OscarSocial mediemarknadsföring
Areklätt, LenaLivskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 - En litteraturstudie
Axelsson, ElisabethÄr grönt mode skönt? Unga kvinnliga modekonsumenters attityd gentemot hållbart mode.
Berg, AmandaBarns och tonåringars välmående
Birbiglia, VeronicaSociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet
Borr, AnkeKvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer - En litteraturstudie
Burgstaller, PauliinaStroke-Patientens upplevelser av livskvalitet - En litteraturstudie
Carlberg, NinaFinns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?
Carlsson, ViktorKritiska Prestations Indikatorer (KPI), Hur väl fungerar KPI:er som verksamhetsstyrning inom den producerande industrin?
Engström, Jennie"Jag vill bara gråta" - En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris
Ermstål, JohanSelf-adjointness and conservation law of nonlinear dispersive wave equations modelling elasto-plastic flows
Fridolfsson, AnnaSjuksköterskans läkemedelshantering - En litteraturstudie om faktorer som påverkar patientsäkerheten
Friman, CatrinOrganisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas
Fryklund, MikaelAspekter att beakta vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser
Grahn, HelenaDagbokens betydelse för den insamlade mängden data i kliniska läkemedelsprövningar - insamling av adverse events (”incidenter”) med hjälp av patientdagbok
Grönblad, BarbroMäns upplevelser av att leva med mindre bukaortaaneurysm - En intervjustudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen