Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Aandahl, HannaTryggare Park - Åtgärdsförslag för Kroksbäcksparken ur ett trygghetsperspektiv
Altenius, VictorSVÅRBEHÄRSKADE OFFENTLIGA RUM - att bygga med människan i fokus
Anselmsson, OskarBlandstaden i Eslöv - Möjligheter och hinder med funktionsintegrering
Ask, AndreasUrban återanvändning - Järnvägsverkstäderna i Malmö
Barnekow, Carl-HenrikCan Tourism Boost Development of Sustainable Infrastructure in Nepal?
Bergkvist, AnnasaraFysisk planering för en ny landsbygd - en studie av Älö by
Bonsib, DavidArtikulera rum genom fysisk planering
Bordier, JannaPotenzielle Auswirkungen eines neuen Fernbahnhofs auf seine Umgebung -- Diskussion zu den Entwicklungsmöglichkeiten um einen neuen Fernbahnhof in Hamburg-Diebsteich
Bramer, CamillaPerspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.
Celik, ElinPlaneringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?
Dahlberg, JoacimUrban återanvändning - Järnvägsverkstäderna i Malmö
Digerstedt, SofiaÅtervinningsstationer i Malmö - Planering, placering och utformning
Edin, MalinFöreställningar om god stadsmiljö - en fallstudie i Kiruna
Emanuelsson, CeciliaRastplatsers funktion och plats i den fysiska planeringen - en studie av rastplatserna Såten och Torstäva
Eriksson, HenrikDet sentida industriarvets framtidsmöjligheter
Espmarker, MårtenStationsområde i Landskrona - En studie om exploateringen av jordbruksmark, stadsutveckling och stadsstyre med Landskronas stationsområde som exempel
Evander, FilipFörtätning i Skanör och Falsterbo - Ett hållbart alternativ?
Fast, SaraDesignprinciper för stadsförnyelse i industriarv
Grahn, LinneaFysisk planering i Sápmi
Gren, EmmaPlanutvecklingens följder - En studie av enboendet och utvecklingen av planpraxis för bostadsbebyggelse
Hading, MalinMarkhushållning & förtätning - en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätning
Hagenbjörk, LinneaAn analyse of Chinese Urban Public Space, Beijing as an Example
Hallén, Kajsa RueVege stationssamhälle - om att bygga levande samhällen i en marknadsanpassad planering
Hallman, KarinGrönstrukturens funktioner i urban miljö- med studie av Hultmans holme
Halvarsson, OlofAnpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel
Hansson, LindaStora torg Kristianstad
Hassib, SarahExternhandeln i planeringen
Helgesson, IdaKulturmiljö i teori och praktik - Praktisk tillämpning av teori i exemplet Augerum
Hellström, LinaMumbai - the bicycle friendly city, bicycle masterplan & design guidelines for central mumbai


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen