Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Data- och systemvetenskapData- och systemvetenskap
Show details for Datavetenskapligt program/Computer ScienceDatavetenskapligt program/Computer Science
Show details for Digital bildproduktionDigital bildproduktion
Show details for Digital kultur och kommunikationDigital kultur och kommunikation
Show details for Digital ljudproduktionDigital ljudproduktion
Show details for Digitala spelDigitala spel
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical  Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for European Master on Software EngineeringEuropean Master on Software Engineering
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Aandahl, HannaTryggare Park - Åtgärdsförslag för Kroksbäcksparken ur ett trygghetsperspektiv
Altenius, VictorSVÅRBEHÄRSKADE OFFENTLIGA RUM - att bygga med människan i fokus
Anselmsson, OskarBlandstaden i Eslöv - Möjligheter och hinder med funktionsintegrering
Ask, AndreasUrban återanvändning - Järnvägsverkstäderna i Malmö
Barnekow, Carl-HenrikCan Tourism Boost Development of Sustainable Infrastructure in Nepal?
Bergkvist, AnnasaraFysisk planering för en ny landsbygd - en studie av Älö by
Bonsib, DavidArtikulera rum genom fysisk planering
Bordier, JannaPotenzielle Auswirkungen eines neuen Fernbahnhofs auf seine Umgebung -- Diskussion zu den Entwicklungsmöglichkeiten um einen neuen Fernbahnhof in Hamburg-Diebsteich
Bramer, CamillaPerspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.
Celik, ElinPlaneringens möjligheter - hur tänker planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering?
Dahlberg, JoacimUrban återanvändning - Järnvägsverkstäderna i Malmö
Digerstedt, SofiaÅtervinningsstationer i Malmö - Planering, placering och utformning
Edin, MalinFöreställningar om god stadsmiljö - en fallstudie i Kiruna
Emanuelsson, CeciliaRastplatsers funktion och plats i den fysiska planeringen - en studie av rastplatserna Såten och Torstäva
Eriksson, HenrikDet sentida industriarvets framtidsmöjligheter
Espmarker, MårtenStationsområde i Landskrona - En studie om exploateringen av jordbruksmark, stadsutveckling och stadsstyre med Landskronas stationsområde som exempel
Evander, FilipFörtätning i Skanör och Falsterbo - Ett hållbart alternativ?


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen