Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltningSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Show details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Adolfsson, EmmaSjuksköterskans reaktioner och bearbetning av traumatiska händelser uppkomna i arbetet
Alm, BettiVikten av närståendes stöd vid Multipel Skleros - En studie baserad på självbiografiska böcker
Altenius, EllinorMassagens effekt på cancersmärta
Andersson, JennieHur står det till med det sexuella? - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan upplever och bedriver samtalet om sexualitet med patienten
Andersson, JuliaAnhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa - En litteraturstudie som belyser anhörigas känslor och upplevelser
Augustsson, CatarinaBarns oro och rädsla inför planerad operation. Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska barns oro och rädsla
Berglund, SannaPatienters upplevelser av cytostatikabehandling - En litteraturstudie
Bergström, MarkusPatientens upplevelse av besök på en akutmottagning
Berg, JennieAtt ha ett barn med cancer i familjen - Föräldrar och syskons upplevelser
Bertilsson, JenniferUpplevelsen av reumatoid artrit i det dagliga livet
Bjernevall, OlaIdentifiering av smärta hos personer med demens med förlorad förmåga att kommunicera verbalt - En kvalitativ litteraturstudie ur vårdgivarens perspektiv
Borgström, AnnaIcke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta
Bourguignon, LuanndaDiabetes mellitus typ 2 - En litteraturstudie om individens kunskap om sin sjukdom
Brander, AnjaKvinnors upplevelser efter diagnostiserad bröstcancer.
Brogard, EwaFaktorer som kan påverka sjukvårdspersonals sätt att möta personer med fetma inom sjukvården.
Bäckman, JeanetteKvinnors upplevelser efter att ha fått diagnosen bröstcancer - En litteraturstudie
Carlsson, JessicaPatienter och sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård
Carlsson, MadeleineHur kvinnor med Anorexia nervosa upplever mötet med vården
Carnegård, AnnaLivet efter bröstcancerbehandling - En litteraturstudie om kvinnors upplevelse
Cavalic, AdmiraPersoners upplevelse av långvarig smärta - En litteraturstudie
Clausson, HannaHur livsvärlden påverkas hos personer som lever med diabetes typ 2
Cornelius, JennySjuksköterskans reaktioner och bearbetning av traumatiska händelser uppkomna i arbetet
Cronehed, Kalle ZetterholmKvinnor utsatta för partnerrelaterat våld - En kvalitativ litteraturstudie om dessa kvinnors upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal.
Davidsson, KristinPatienters förmåga till livsstilsförändringar - En litteraturstudie om informationens betydelse för livsstilsförändringar hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt
Edman, JessicaSjuksköterskors smärtbedömning av barn med postoperativ smärta
Engblom, AnnaUpplevelsen av att leva med långvarig smärta
Eremicheva, OlgaKvinnors upplevelser av sin livsvärld efter en mastektomi


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen