Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Medieteknik med inr. mot interaktiva system/MediatechniquesMedieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Show details for Pedagogik för IT-stödd distansutbildningPedagogik för IT-stödd distansutbildning
Show details for Programvaruteknik/Software EngineeringProgramvaruteknik/Software Engineering
Show details for Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikationSamhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Show details for Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltningSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Show details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Adelsberg, EmmaPatienters upplevelser av mötet med akutsjukvården
Ahmad, KanarJag väger för mycket! Kvinnor med Anorexia Nervosas upplevelse av mötet med vårdpersonal.
Al-Shatrawi, ZahraJag väger för mycket! Kvinnor med Anorexia Nervosas upplevelse av mötet med vårdpersonal.
Andersson, Anna-KarinOavsiktlig lindrig hypotermi under operativa ingrepp - En litteraturstudie
Andersson, ElisabethSjuksköterskans smärtbedömning - En litteraturstudie om postoperativ smärta
Andersson, HannaSouth African nurse´s experience of giving support and information around breastfeeding, in rural districts
Andersson, PiaInvandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige - En litteraturstudie med kvalitativ metod
Andersson, TheréseSmärtan är min - Att leva med fibromyalgi
Appelqvist, SandraFaktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter - En litteraturstudie
Avalos, Daniel Angel RodriguezAtt leva med urininkontinens efter prostatektomi
Bengtsson, MariaFöräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer
Bengtsson, NiklasProstatacancer - Mäns behov av stöd under året efter diagnosen - En litteraturstudie
Bengtsson, SophiaFöräldrars upplevelser av närhet i relation till sitt prematura barn - En litteraturstudie
Bengtsson, ThereseKvinnors livskvalitet vid bröstcancer – Kvalitativ litteraturstudie
Berghall, JojoSamarbetet mellan sjuksköterskor och läkare och dess påverkan på patientsäkerhet - En litteraturstudie
Bergman, JohannaSaknaden av ett bröst - En litteraturstudie utifrån två självbiografiska böcker
Bergqvist, LinaPatienters vårdlidande i mötet med vårdpersonal på akutmottagning
Bergström, Liselotte SPatientens förväntningar på och upplevelser av mötet med sjuksköterskan i primärvård - En litteraturstudie
Berlevik, Ann-SofieUpplevelsen av att leva med en förlossningsdepression - Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner
Berntsson, AnnaMötet med europeisk vårdpersonal och kvinnor som blivit könsstympade
Blom, MalinMötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare - En litteraturstudie.
Boman, EmmaMötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare - En litteraturstudie.
Carlsson, JohannaKognition och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen