Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Adelsberg, EmmaPatienters upplevelser av mötet med akutsjukvården
Ahmad, KanarJag väger för mycket! Kvinnor med Anorexia Nervosas upplevelse av mötet med vårdpersonal.
Al-Shatrawi, ZahraJag väger för mycket! Kvinnor med Anorexia Nervosas upplevelse av mötet med vårdpersonal.
Andersson, Anna-KarinOavsiktlig lindrig hypotermi under operativa ingrepp - En litteraturstudie
Andersson, ElisabethSjuksköterskans smärtbedömning - En litteraturstudie om postoperativ smärta
Andersson, HannaSouth African nurse´s experience of giving support and information around breastfeeding, in rural districts
Andersson, PiaInvandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige - En litteraturstudie med kvalitativ metod
Andersson, TheréseSmärtan är min - Att leva med fibromyalgi
Appelqvist, SandraFaktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter - En litteraturstudie
Avalos, Daniel Angel RodriguezAtt leva med urininkontinens efter prostatektomi
Bengtsson, MariaFöräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer
Bengtsson, NiklasProstatacancer - Mäns behov av stöd under året efter diagnosen - En litteraturstudie
Bengtsson, SophiaFöräldrars upplevelser av närhet i relation till sitt prematura barn - En litteraturstudie
Bengtsson, ThereseKvinnors livskvalitet vid bröstcancer – Kvalitativ litteraturstudie
Berghall, JojoSamarbetet mellan sjuksköterskor och läkare och dess påverkan på patientsäkerhet - En litteraturstudie
Bergman, JohannaSaknaden av ett bröst - En litteraturstudie utifrån två självbiografiska böcker
Bergqvist, LinaPatienters vårdlidande i mötet med vårdpersonal på akutmottagning
Bergström, Liselotte SPatientens förväntningar på och upplevelser av mötet med sjuksköterskan i primärvård - En litteraturstudie
Berlevik, Ann-SofieUpplevelsen av att leva med en förlossningsdepression - Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner
Berntsson, AnnaMötet med europeisk vårdpersonal och kvinnor som blivit könsstympade
Blom, MalinMötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare - En litteraturstudie.
Boman, EmmaMötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare - En litteraturstudie.
Carlsson, JohannaKognition och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge
Cederholm, EmiliaEtt liv med hiv - En litteraturstudie om erfarenheter av att leva som hivpositiv i Sverige
Chowdhury, MalinPalliativ vård av barn med cancer - En litteraturstudie om barn och föräldrars psykosociala behov under sjukhusvistelsen
Clarberg, FridaAtt leva med en person med demenssjukdom - Hur närståendes livsvärld påverkas av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende
Clausson, LottaKvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer - En litteraturstudie
Dellqvist, HelénAnknytningsproblem - Mammans upplevelser
Ericsson, CarinaFinns evidens för motiverande samtal i syfte att främja viktnedgång hos vuxna? - En litteraturstudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen