Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Sjuksköterskeprogrammet/NursingSjuksköterskeprogrammet/Nursing
Albertsson, NinaPost-stroke depression - Hur sjuksköterskor kan identifiera tidiga tecken på depression hos patienter som överlevt stroke
Andersson, CeciliaDet gör så ont men ingen ser - Migränens konsekvenser för en persons livsvärld
Andersson, SusannePalliativ omvårdnad - Det viktigaste i vården ur patienternas perspektiv
Anglert, MarjaUpplevelser av stöd hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer - I mötet med vårdpersonal.
Astermark, CathrineTolvåringars upplevelse av smärta i samband med blodprovstagning i skolmiljö - jämförelse pojkar och flickor
Augustsson, TommyFöräldrars upplevelser i samband med sjukhusansluten vård i Sverige när barnet i familjen drabbas av leukemi
Bengtsson, HeleneBehov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet
Bengtsson, IdaLivet blir det jag gör det till, med eller utan MS” - Tre kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen multipel skleros
Berggren, JennieAtt leva med långvarig icke-malign smärta
Bergström, ChristianUpplevelse av väntan - En litteraturstudie utifrån tre självbiografiska böcker
Bernbo, ChristianAtt leva med långvarig icke-malign smärta
Bernhardsson, AnnikaEgenskaper hos sjuksköterskan - som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie
Bernhardsson, AnnikaEgenskaper hos sjuksköterskan - som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie
Bondesson, AnnaSamspelets betydelse för smärtlindring - En litteraturstudie
Briznik, AdelaMännens svåra situationer när kvinnorna drabbas av bröstcancer
Bäckstrand, CharlotteHögt tryck på sjuksköterskerollen - En litteraturstudie om sjuksköterskans roller vid hypertonivård
Cederfjäll, ToweSamband mellan patienttillfredsställelse och första linjen chefens ledarskapsstil - En litteraturstudie
Christiansson, KarinÄtstörning -”en levande mardröm”- Familjens upplevelser
Dittlau, SaraPalliativ vård - Värdefulla egenskaper i relationen mellan sjuksköterska och patient
Edin, ElinMöten mellan sjuksköterskor och anhöriga till patienter i palliativ vård - En litteraturstudie
Edmundsson, SofieFamiljens lidande då en familjemedlem som drabbats av stroke återgår till vardagen - En kvalitativ studie
Ekvall, AnnicaAtt förlora sin trygghet - En litteraturstudie om barns upplevelser då de mister en förälder
Engels, KristinaEfter hjärtoperationen - En litteraturstudie kring patientens upplevelser av den första postoperativa tiden i hemmet
Engström, ÅsaBorderline personlighetsstörning - Mötet mellan vårdpersonalen och patienten med borderline personlighetsstörning.
Enqvist, AngelicaHur personer med schizofreni upplever sin livsvärld - En litteraturstudie
Ericsson, AnnaMötet mellan vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder
Eriksson, AnnaAnorexia nervosa "En maktlös tid" - Familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv
Eriksson, EmmaAtt leva med ALS - Känslor under sjukdomstiden
Erngren, CharlotteSjuksköterskors upplevelser av att vårda nyfödda barn som hypotermibehandlas vid asfyxi - En intervjustudie


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen