Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Hide details for Samhällsvetarprogrammet/Social Science programmeSamhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Almljung, SofiaSambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen
Amani, HomanEffekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter
Andersson, CarolineUpplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv
Andersson, Sarah MalmDen virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm
Bengtsson, LindaDen virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet
Berg, JonnaProjektledares uppfattningar av lärande i projektarbete
Ehrlin, LindaFrån "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse - En diskursanalys om fängelsestraff
Erlich, EmelieUng och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökande
Fagerberg, AnnikaDövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter
Finnborn, MatsAnställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer
Ghazaleh, Azadehupplevelse av lycka i parförhållande
Grahn, HannaArbetsrelaterad stress inom äldrevården - Anställdas upplevelser enligt Theorells krav - kontrollmodell
Gren, EmmaBarns välmående och föräldrars stress
Gunnarsson, Carolinepsykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete
Hellqvist, PatriciaChefers attityd gentemot motivationsarbetet med sina medarbetare
Ilandersson, MyLärares uppfattningar av samspel i undervisningen
Kadrijaj, Venera"Kärlek, stöd och gränser" - En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv.
Karlsson, LindaKön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCM
Kirkebaek, Ulrika"Kärlek, stöd och gränser" - En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv.
Kjell, ChristinaDialog och samspel i det elektroniska klassrummet
Lindström, ElenoreLärares uppfattningar av samspel i undervisningen
Lundin, AnnaKön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCM
Mahrle, Marie-LouiseChefers motivation till förändringsarbete - en studie om Karlskrona kommuns personalprogram
Malki, SamarLjudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden
Mattisson, LindaChefers motivation till förändringsarbete - en studie om Karlskrona kommuns personalprogram
Mattsson, EmelieArbetsrelaterad stress inom äldrevården - Anställdas upplevelser enligt Theorells krav - kontrollmodell
Mehmedovic, HuseinDen "perfekta" chefen; En studie om fem anställdas perspektiv på chefsrollen
Mourad, JonniAnställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer
Nilsson, CarinaDen virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen