Examensarbeten efter datum/Theses by date


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera/Click on the blue triangle to expand/minimize.


YearProgramAuthorTitle
Show details for Civilingenjörsprogram i maskinteknikCivilingenjörsprogram i maskinteknik
Show details for Data- och systemvetenskapData- och systemvetenskap
Show details for Datavetenskapligt program/Computer ScienceDatavetenskapligt program/Computer Science
Show details for E-governmentE-government
Show details for EkonomprogrammetEkonomprogrammet
Show details for Electrical Engineering with emphasis on TelecommunicationElectrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Show details for ElektroteknikElektroteknik
Show details for Fristående kursFristående kurs
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Arvidsson, Susannestadens värden - en studie av mötet mellan den historiska, nutida och framtida staden
Bendix, CarlLess depth is more eller Rutnätet som utgångspunkt för en strukturplan
Berggren, AndréFörslag till utveckling av Gullbergsvass
Bucher, AdrianBo och pendla i Lindesberg. Hur kan Lindesberg bli en attraktivare boendeort. Vardagslivsfrågor i fokus
Casslén, Karina square, a park, a link - 3 additions to recreational urban space in Malmö
Gäderlund, FilipÅkersvy, Ett nyttjande av jordbruksmark för planering, Nödåtgärd eller nödvändighet?
Haglund, UllaStadens skelett - analysering och tillämpning av olika planeringsideal på oljehamnen i Karlskrona.
Hallberg, JonasUtvidgning av Kalmar centrum - via stadens strategiska stråk
Heimler, Louisemove - a planning proposal for van quan, ha noi
Jonasson, MajaAvgång Raus - en ny station i södra Helsingborg
Jonsson, StefanStadsförnyelse Södra Motalaviken, Motala
Kragulj, DanielaFörslag till utveckling av Gullbergsvass
Lennartsson, IdaFörslag till miljöförbättrande åtgärder i Hammarkullen
Lindskov, ChristofferAnalys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona
Lundgren, MatsLess depth is more eller Rutnätet som utgångspunkt för en strukturplan
Manner, KarinFickparker, liten yta stora kvaliteter. Med fokus på Karlstad
Meurling, FredrikVellinge Centrum - Centrumförnyelse
Nagenius, Maria Hagelberg and JennyRedevelopment of Giang Vo, in Hanoi, Vietnam
Nilsson, EmmaBorås - staden vid Viskan
Nilsson, LarsHattholmen - Från oljehamn till central stadsdel i Karlskrona
Olofsson, LinnéaKontraster eller anpassning?


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen