Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Communications


TitleAuthor
"Writing For the enemy": Kurdish Language standardization online Agri Dehqan
Ad Hoc Network Nodes Scheduling using DS and FH CDMAFarhan Khan,
Muhammad Umer Khan and Noman Ellahi
Aktiv stadsplanering - fallet OrmingeRobert Nilsson
An Analysis of Interreg Projects across Europe - A critical examination on the role of networks and the implementation of EU conceptsIan O Donnabháin,
Julian Röpcke
Analysis of Location based QoE for Mobile video streaming from YouTube in 4G Networks Narendra Siva Prasad Reddy Satti,
Saket Vikram Singh 
Ansvarsfördelning i planeringsprocessen - Vem ansvarar för ett projekt som inte når laga kraft?Emilie Hellström
Att gestalta offentliga rum - Stortorget KarlskronaViktor Zettergren
Att möta staden - en resupplevelse i rumsliga sekvenserIda Thuresson
Avgång Raus - en ny station i södra HelsingborgMaja Jonasson
Banar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.Jerk Allvar
Bangårdområdet - Sundsvalls nya stadsdelKarolina Vessberg
Barn i den fysiska planeringen, barnplan för Eslövs tätort - med fokus på rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighetKarolina Nilsson
Bebyggelsestrukturens betydelse för trafikarbetet och val av trafikslag - en jämförande studie av persontransporter i Kristianstad och Växjö kommunDan Janérus
Bebyggelsestrukturens betydelse för trafikarbetet och val av trafikslag - En jämförande studie av persontransporter i Kristianstad och Växjö kommunDan Janérus
Belfast Central, A site analysis and proposal, Belfast, Northen IrelandDavid Jones
Bergåsa StationJimmy Magnusson
Biltrafikens påverkan på modern stadsplanering, en fallstudie av Söderstaden, KungsbackaChristoffer Thulin
Biltrafikorienterade stadsdelars möte med ett hållbart resande - Hur påverkar konfigurationer av urban form vårt sätt att resa?Christian Bleckman
Building a sustainable region? The fourth city regionPeter Bernström
Buller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationerSara Bylund
Centrum och handel - Mål och förslag för centrum vid regementsområdet i BoråsAnders Johansson
Centrumutveckling i Örebro - Att minimera barriäreffekterna av järnvägenGustav Hellund
Common interests as impetus for regional integrationShqipe Spahiu
Connecting town & beach in BagamoyoMartina Pihl
Cykel i stadskärnor - Möjligheter som skapar rörelse i stadenMalin Haraldsson,
Freja Råberg
CYKELNS BETYDELSE I FYSISK PLANERING - en studie ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektivIngrid Kärrsten,
Sofia Anesäter Olsson
Cykelstaden - en studie av planeringsåtgärder och infrastruktur för en cykelvänligare stad Johanna Kleberg
Cykeltrafiken i den fysiska planeringenOskar Roussakis
Cykelvägar i NässjöMaria Grahm
Dags att trappa upp tillgängligheten för äldreAnders Årman

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen