Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Housing


TitleAuthor
Bergåsa Centrum/Monsunen – Förslag till utveckling av ett stadsdelscentrumAnders Göransson
2000-talets svenska trästäderKajsa Rieden
Achieving greater energy efficiency in the built environmentFrank Holstein
Analys Handelshamnen - Förslag till utveckling av Handelshamnen i KarlskronaJesper Borgström
Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i LandskronaChristoffer Lindskov
Analysis of the European Climate Change Policy in respect to the Housing SectorAndreas Eul
Anpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempelOlof Halvarsson
Artikulera rum genom fysisk planeringDavid Bonsib
Att angöra RonnebyKarin Svensson
Att bevara och utveckla kulturmiljöerna Östra Hästholmen-Ytterön samt Långören i Karlskrona skärgårdJohanna Olsson
Att hamna rättRobin Sjöström
Avgång Raus - en ny station i södra HelsingborgMaja Jonasson
Bangårdområdet - Sundsvalls nya stadsdelKarolina Vessberg
Bebyggelseutveckling och ianspråktagande av jordbruksmark - En fallstudie av Tomelilla i Skåne Malin Karlsson 
Befolknings- och landsbygdsutveckling, Tingsryd-RävemålaAxel Lindqvist
Biskopshagen - en ekologiskt hållbar trädgårdsstadsdelMartin Nord
Blandstad som estetisk och visuell upplevelse - En fallstudie om planerares, boendes och andra brukares estetiska värdering av Sörbyängen i ÖrebroEmma Gren
Blandstaden i Eslöv - Möjligheter och hinder med funktionsintegreringOskar Anselmsson
Bo onoff, en studie av boendeintegrering i externhandelsområdenDaniel Martinsson
Boendeformer och segregation - En undersökning om relationen mellan politiska ambitioner, planering och forskningAbdallah Azam
BoNatur - Planering av naturnära bostäder på norra StäksönLisette Calleberg
Borås - staden vid ViskanEmma Nilsson
Bostadsförsörjning planlagd?Niklas Gustafsson
Bostadsförtätning i Göteborgsregionen Fallstudie - Mölndal och MölnlyckeHillevi Skoog,
Anna Uhrbom
Bostadsutveckling på landsbygden -Ortsanalys och planförslag med gestaltningsprogram, Västra MöcklöErika Andersson
BRA - Bostäder, Rekreation och Arbete : Norremark och Prästmarken i VäxjöLise Svensson
Buller i byn - En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationerSara Bylund
Bullerproblematiken vid planering och byggande av bostäderKarolina Bjers
CAMPUS BTH - ett gestaltningsförslag och en studie av begreppet campusEmily Lidman
Causes, developments and consequences of gentrification processes- A case study of the urban district Hamburg-St. PauliMirja Striedieck

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen