Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Recreation


TitleAuthor
A regional approach to sustainable tourism development, the case of CreteMichael Pamfilos
a square, a park, a link - 3 additions to recreational urban space in MalmöKarin Casslén
Amiralitetsparken KarlskronaTorkel Lindgren
An analyse of Chinese Urban Public Space, Beijing as an ExampleLinnea Hagenbjörk
Analys Handelshamnen - Förslag till utveckling av Handelshamnen i KarlskronaJesper Borgström
Artikulera rum genom fysisk planeringDavid Bonsib
Att gestalta offentliga rum - Stortorget KarlskronaViktor Zettergren
Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i EskilstunaHeléne Hallberg
Barn och ungdomars behov i den fysiska miljön - skolgårdar i mindre tätorterMonica Axelsson
Barnens park - stimulans för alla sinnenElla Forsberg
Billig mat - till vilket pris? Stadsförnyelse i GammelstadenOskar Götestam
Borås - staden vid ViskanEmma Nilsson
Byggande & Bevarande, funktionsomvandlingar i kulturarv, studier och exempel Linnea Silfverdal
Camping - tält eller stuga?Elin Andersson
Connecting town & beach in BagamoyoMartina Pihl
Creation of an attractive City Park for the citizens of Mitrovica Shpresa Strellci
Cyklist i den täta staden - En diskursanalys av föreställningar om cyklistens förutsättningar i den täta stadenBodil Lorentzon
Det förändrade strandskyddet(2009/2010) - En förskjutning av makt i styrningen av mark och vatten i strandnära lägenCarl Hermansson
Det Gröna Torget - Omgestaltning av Ronneby TorgSonny Nordström
Ekologisk hållbarhet- en fallstudie över Saltö uddeSofia Anesäter Olsson
Ett levande centrum - Förnyelse av de centrala delarna i Södra SandbyLinda Edvardsson
Fickparker - Gröna möjligheter i den täta stadenElin Eriksson,
Sofia Karlsson
Fickparker, liten yta stora kvaliteter. Med fokus på KarlstadKarin Manner
Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivetErik Folkesson Blom
From declined industrial areas to humanized public areas --a renewal practice of preservation and humanized reconstruction of Shanghai Yangpu Auxiliary Equipment factoryXiaoming Bao
Fysisk planering för Fysisk aktivitetMadeleine Larsson
Fysisk planering ur ett folkhälsoperspektiv – fallstudie i HjoBodil Lorentzon
Färjestadens grönområden - inventering och förslag till utvecklingMaria Paananen
Förnyelse i fysisk miljö - utveckling av storskaliga miljonprogramsområdenLinda Almljung Törngren & Kalle Gustafsson
Förslag till omgestaltning av Hoglands parkTony Davidsson

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen