Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Social Planning


TitleAuthor
Bergåsa Centrum/Monsunen – Förslag till utveckling av ett stadsdelscentrumAnders Göransson
A QUEST IN MULTI-STAKEHOLDER DECISION-MAKING PROCESS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING – A PRACTICAL APPROACH ON THE ROLE OF THE PLANNERM. Sinan Özden
A Study on the Planning of Cultural Heritage Conservation in Sweden and ChinaHaojie Sun
Aktiv stadsplanering - fallet OrmingeRobert Nilsson
Amiralitetsparken KarlskronaTorkel Lindgren
An analyse of Chinese Urban Public Space, Beijing as an ExampleLinnea Hagenbjörk
An Invisible European Planning System? The influence of EU directives on Spatial Planning in SwedenJasper Meekes
ANDERSBERG - att utveckla ett stadsdelscentrumMats Jakobsson
Artikulera rum genom fysisk planeringDavid Bonsib
Att fysiskt utforma en attraktiv stadsdel - en strategiplan över Salöts södra uddePetra Söderström
Att göra plats - Det offentliga rummet i den samtida stadenFrida Forsman
Att upptäcka Mellanstaden - En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempelMargareta Mark och Marcel Abedini
Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i EskilstunaHeléne Hallberg
Barn i den fysiska planeringen, barnplan för Eslövs tätort - med fokus på rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighetKarolina Nilsson
Barn och ungdomars behov i den fysiska miljön - skolgårdar i mindre tätorterMonica Axelsson
Barns medverkan inom detaljplaneringNiklas Idesjö
Befolknings- och landsbygdsutveckling, Tingsryd-RävemålaAxel Lindqvist
Befolkningsutveckling och dess följderSanda Madjo
Blandat boende - en utopi?Lena Jarl Hellgren
Blandat boende - Ett rådande ideal och strategi inom svensk översiktsplanering? Amanda Gordon 
Blandstaden som planeringsideal - En ny positiv stadsutveckling?Anton Lindström
Bo och pendla i Lindesberg. Hur kan Lindesberg bli en attraktivare boendeort. Vardagslivsfrågor i fokusAdrian Bucher
Boendeformer och segregation - En undersökning om relationen mellan politiska ambitioner, planering och forskningAbdallah Azam
BORGMÄSTAREBRYGGAN - En studie av en offentlig plats attraktivitet och tillgänglighetNiklas Ljungberg
Bostadsförsörjning planlagd?Niklas Gustafsson
Byggande & Bevarande, funktionsomvandlingar i kulturarv, studier och exempel Linnea Silfverdal
Can Tourism Boost Development of Sustainable Infrastructure in Nepal? Carl-Henrik Barnekow
Causes, developments and consequences of gentrification processes- A case study of the urban district Hamburg-St. PauliMirja Striedieck
Centrumförnyelse Rödeby -En studie av befolkningssammansättningen och den fysiska miljönMalin Sjöstrand
Centrumutveckling i Örebro - Att minimera barriäreffekterna av järnvägenGustav Hellund

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen