Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Humaniora - the Humanities: Pedagogy


TitleAuthor
A study in GUI aesthetics for modern pixel art games.Emma Grahn
Att läraom - upplevelser av omlärande efter en traumatisk amputationTherése Lidén
Avhopp i nätbaserade högskolekurser - betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektivAnna Tegel
BarnABCFredrik Frodlund,
Andreas Lindgren,
Fredrik Wildt Persson
Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheterAnna Gottfridsson
Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education MattersKim Davis,
Changkun Shen,
Aymeric Maratea
DebatePitPhilippe Neguembor
Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv Ulrica Thiel
Dialog och delaktighet - en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utvecklingNeuwirth Annelie,
Nemes Jenny
Digital MateriaMarcus Lindgren,
Emma Richey
Dövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter Annika Fagerberg
Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5Meysam Alipour,
Jimmie Tapper
Erfarna lärares möjlighet till utveckling genom reflektionCharlotta Mellgren,
Lena Pettersson Nygren
Ett berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisationJoanna Lundblad
Förstagångsväljare i Karlskrona kommunWille Kyrk & Daniel Persson
Hur lär du? – Ett försök att förstå hur andra lär sig.Anders Johansson
IKT som redskap för lärande - aktionsforskning i ett pilotprojektAbigail Hellström
Intellektuella redskap för lärande i nätbaserade distanskurser ur ett sociokulturellt perspektivMaria Loord
Interaktionsfrämjande faktorer i IT-stödd distansutbildningRose-Marie Bäckbro Engman
Lärande organisation med stöd av facilitationJohanna Gebestam och Louise Karlin
Läroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelserGunilla Kindstrand,
Hanna Johansson
Marknadens Didaktik - Hur den didaktiska strategin livslångt lärande legitimeras gentemot det formella utbildningsområdet i den globala kontextenMax Jakob Lusensky
MEDARBETARSAMTAL UR MEDARBETARENS PERSPEKTIVChristina Winterfell
Medsittning, ett verktyg i en lärande organisationHalima Maronsi
Mobbningens förekomst inom IT-stödd distansutbildningAnetté Carlberg
Projektledares uppfattningar av lärande i projektarbeteJonna Berg
Skillnader i bemötandet på en institution - lärande genom reflektion och interaktionSandra Nilsson
Sri Lanka Unites and reconciliation. Transformation through change agents of a war infected nation Emelie Mölleli
Studentens perspektiv på feedbackprocessenUlrika Fors
Teachers and Students: Engagement in education towards a sustainable societyEmma Fancett,
Sébastiaan van Zaanen,
Melinda Várfi

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen