Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Humaniora - the Humanities: Pedagogy


TitleAuthor
A study in GUI aesthetics for modern pixel art games.Emma Grahn
Avhopp i nätbaserade högskolekurser - betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektivAnna Tegel
BarnABCFredrik Frodlund,
Andreas Lindgren,
Fredrik Wildt Persson
Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheterAnna Gottfridsson
Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education MattersKim Davis,
Changkun Shen,
Aymeric Maratea
DebatePitPhilippe Neguembor
Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv Ulrica Thiel
Dialog och delaktighet - en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utvecklingNeuwirth Annelie,
Nemes Jenny
Dövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter Annika Fagerberg
Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5Meysam Alipour,
Jimmie Tapper
Erfarna lärares möjlighet till utveckling genom reflektionCharlotta Mellgren,
Lena Pettersson Nygren
Ett berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisationJoanna Lundblad
Förstagångsväljare i Karlskrona kommunWille Kyrk & Daniel Persson
Hur lär du? – Ett försök att förstå hur andra lär sig.Anders Johansson
IKT som redskap för lärande - aktionsforskning i ett pilotprojektAbigail Hellström
Intellektuella redskap för lärande i nätbaserade distanskurser ur ett sociokulturellt perspektivMaria Loord
Interaktionsfrämjande faktorer i IT-stödd distansutbildningRose-Marie Bäckbro Engman
Läroplanens inverkan på elevens lärande - Några grundskollärares upplevelserGunilla Kindstrand,
Hanna Johansson
Marknadens Didaktik - Hur den didaktiska strategin livslångt lärande legitimeras gentemot det formella utbildningsområdet i den globala kontextenMax Jakob Lusensky
Mobbningens förekomst inom IT-stödd distansutbildningAnetté Carlberg
Projektledares uppfattningar av lärande i projektarbeteJonna Berg
Sri Lanka Unites and reconciliation. Transformation through change agents of a war infected nation Emelie Mölleli
Teachers and Students: Engagement in education towards a sustainable societyEmma Fancett,
Sébastiaan van Zaanen,
Melinda Várfi
Technical and Vocational Education and Training in Support of Strategic Sustainable DevelopmentChen Chen Gu,
Telma Gomes,
Victor Samuel Brizuela
Undervisning utan kursplan och betygMaritha Ohlsson
Validering - Ett sätt att synliggöra informell kunskapKajsa Waern
Verbal kommunikation och lärande på arbetsplatsenTalia Astifan
"Lärande via talspråk eller praktisk handling" - funktionsnedsattas stöd för lärande i arbetet.Erika Lundin